Daily Archives: June 4, 2016

Reken het hun niet aan

Handelingen 7 59 En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. 60 En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En toen … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Reken het hun niet aan