Wonderlijk vertrek

Handelingen 8

38 En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. 39 En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. 40 Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het Evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. (Handelingen 8:38-40)

Het werk is klaar voor Filippus en nog wonderlijker dan dat hij kwam vertrekt hij. Ook dat zal een teken zijn geweest voor de kamerheer, hij mag weten dat het werkelijk de God van hemel en aarde is die dit alles heeft georganiseerd. Het is geen toeval dat hij deze man hier op deze eenzame weg ontmoette.

God heeft met alles een doel, in alles wat Hij doet wil Hij Zichzelf openbaren. En ook met dit moment waarop Hij Filippus zo wegneemt wil God laten zien wie Hij is. Het werk van Filippus is voorbij, maar dat betekent niet dat God klaar is met deze kamerheer. Filippus vertrekt niet op eigen initiatief, hij wordt weggenomen door God. Van begin tot eind is het God die hier de touwtjes in handen heeft en daarom mag de kamerheer weten dat ook na het vertrek van Filippus God met hem is.

En Filippus gaat gewoon door en misschien is het nu niet zo wonderlijk, maar dat is het hele punt van het gehoorzaam zijn aan God. Wij wachten vaak op een bijzonder teken waarop wij kunnen handelen, Filippus doet gewoon zijn werk en dan komen de wonderlijke momenten vanzelf.

Wacht niet op God, maar laat God zien dat jij echt Zijn werk wil doen. De momenten dat wij onze kamerheer zullen ontmoeten komt vanzelf. God is op zoek naar mensen die vol van Hem zijn en dat als een fontein van levend water willen uitdragen naar de mensen om hen heen. Mensen die niet hun eigen theologie belangrijker vinden dan het uitdragen van Zijn liefde naar de mensen om hen heen.

Voor God is dit moment helemaal niet bijzonder, dit is Zijn werk, zo is Hij betrokken bij de mensen die nog nooit met het evangelie in aanraking zijn gekomen. Uiteindelijk is het Zijn werk en mogen wij de vaten zijn die gevuld zijn met Zijn Heilige Geest.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.