Initiatief

Handelingen 8

36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? 37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. (Handelingen 8:36-37)

Het initiatief komt van de kamerheer zelf, hij legt de link tussen het water dat hij ziet en de doop die hoort bij het volgen van Jezus. En dit zijn dingen die het hart van God blij maken. Momenten waarop wijzelf een eureka moment hebben, we leggen zelf verbanden en trekken zelf onze conclusie.

Wat we zien in de tijd van Mozes is dat het volk geen zin had om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Ze vragen aan Mozes om tussen hen en God in te staan. Ze willen liever wat regels hebben waar ze zich aan moeten houden dan dat ze zelf in contact komen met God. En dat is hoe veel christenen vandaag de dag leven, ze zijn blij met de structuur in de gemeente zo dat men weet waar men aan toe is. Ze bidden liever standaard gebeden of laten de dominee wat bidden dan dat ze zelf iets moeten verzinnen.

En ook de gedachte dat wij geen eigen wil hebben omdat God alles doet, helpt ons niet om eigen initiatief te tonen. Maar het is wel wat Gods hart blij maakt. Deze kamerheer heeft net gehoord hoe we Jezus kunnen volgen en het verlangen in zijn hart is zo groot dat hij zelf de link legt tussen het water dat ze tegen komen en de doop die hem net is uitgelegd.

Filippus vraagt hem nog een keer of hij met heel zijn hart gelooft en daar hoeft de kamerheer niet over te twijfelen. Natuurlijk geloof ik, Jezus is de Zoon van God en daarom wil ik gedoopt worden, ik wil er vandaag nog bij horen.

Het initiatief ligt altijd bij God, maar dat initiatief heeft Hij genomen op het moment dat Hij Jezus naar de aarde zond. Nu is het ons initiatief, willen wij doen wat God van ons vraagt? We kunnen ons niet verschuilen achter de Mozes in onze gemeente, wijzelf moeten de berg op en Jezus ontmoeten. Aan ons de keuze en de kamerheer nam die keuze door zich te laten dopen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.