Wie ben Ik?

Handelingen 9

1 Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hogepriester toe 2 en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden die van die Weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. 3 En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, 4 en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? (Handelingen 9:1-4)

Waarom Saulus? Was er iets in Saulus dat God aansprak? Als we kijken naar de keuze van God voor David als de nieuwe koning dan keek God naar het hart. Het was duidelijk voor God dat er iets in David was dat hem geschikt maakte voor de taak die hij had. God had in het hart gekeken van al die andere broers, maar er was geen hart zoals dat van David. En dat moet zeker het geval zijn geweest bij Saulus, Jezus maakte hier een keuze naar aanleiding van het hart van Saulus.

En een gedeelte van het antwoord zit in de vraag die Jezus aan Saulus stelt. In vers 4 vraagt Jezus Saulus namelijk waarom hij Hem vervolgt? Met andere woorden wat Jezus hier probeert te doen is Zichzelf te openbaren aan Saulus zoals Saulus Hem nog niet heeft gezien.

Voor Saulus was Jezus een rebel, Jezus was iemand die het joodse geloof onrecht aandeed. En nu zijn het de volgelingen die het werk van Jezus voortzetten. En daar wil Saulus wat aan doen, hij wil Zijn God dienen door deze rebellen uit de weg te ruimen. En Jezus ziet dit hart en weet dat Saulus een openbaring nodig heeft over Wie Hij werkelijk is. Voor Jezus zat bij Saulus zijn hart op de juiste plek.

Voor ons is het een beetje een onwerkelijke gang van zaken. Zeker als we naar ons eigen hart kijken. En we kunnen niet geloven dat er iemand is bij wie het hart wel goed genoeg is voor God. Dit moet stoppen, deze gedachte moeten we een halt toeroepen. Want het is juist deze gedachte die ons hart vertroebeld, het is juist deze gedachte waarmee we God tegenhouden om in ons leven aan het werk te kunnen gaan.

God is wel op zoek naar mensen met een hart verlangend naar Hem, want dat zien we in het leven Saulus. Niet mensen met een perfect leven, want dat was bij Saulus wel duidelijk, maar mensen die oprecht zijn in hun leven. Mensen die meer willen dan het gangbare en zoeken naar een leven waar een hart achter zit. Ben jij bewust met je leven bezig?

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.