De persoon Jezus

Handelingen 8

34 En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? 35 En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. 36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? 37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. (Handelingen 8:34-37)

Filippus verkondigde hem Jezus, niet een religie, niet een set regels, maar hij verkondigde hem de persoon Jezus. En dat is wat we moeten doen als we evangeliseren. Vaak worden we uitgedaagd om te discussiëren over hoe wij ons geloof in de praktijk brengen. Mensen willen het graag hebben over hoe wij staan in het homo-debat of over de zondagsrust, maar het dient geen doel.

Mensen moeten Jezus leren kennen, niet alleen de geschiedenis over Jezus, maar de persoon Jezus. Wie is Hij vandaag de dag voor ons, waar is Hij vandaag de dag mee bezig in het leven van mensen. En deze kamerling wordt nu geïntroduceerd aan Jezus en hij wordt geraakt door de persoon Jezus. Mensen worden niet geraakt door ons gebroken leven, maar zo gauw ze Jezus zelf ontmoeten zijn ze geraakt.

Hebben wijzelf Jezus wel eens ontmoet? Waarom zijn wij eigenlijk christenen? Want op het moment dat wij Jezus ontmoeten zullen we geraakt worden door wie Hij is voor ons. Dan zal er werkelijk een verlangen in ons groeien om dichter naar Hem toe te gaan. Dan zullen we ook beslissingen maken die niet uit logica komt, maar uit onze liefde voor Jezus.

En dat is wat er gebeurd met deze kamerling, hij kan niet langer wachten dan er ook bij te horen. Hij wil Jezus nog meer leren kennen, hij wil Jezus volgen en op Hem vertrouwen met heel zijn hart. Natuurlijk zal Filippus het over de doop hebben gehad, maar het is de kamerling die niet kan wachten om het in de praktijk te brengen.

Dat is wat er gebeurd als iemand werkelijk Jezus leert kennen. Dan valt de last van onze schouders, dan is er de bevrijding van alles wat andere mensen van ons denken. Want daar is Jezus, de Heer der heren en de Koning der koningen, de Zoon van God die vol van genade en liefde de kamerling in Zijn armen wil ontvangen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.