Heerlijk nieuws

Handelingen 8

30 En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? 31 Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. 32 En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. 33 In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal Zijn afkomst vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 34 En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? (Handelingen 8:30-34)

Voor iemand die verlangt naar het spreken over het evangelie zijn dit soort momenten heilig. Dit is net als Jezus wanneer Hij tegen de discipelen zegt dat Hij geen honger heeft omdat Hij voldaan was door het goede nieuws dat Hij net aan de Samaritaanse vrouw had verkondigd.

Hier is een man vol vragen en als we vol zijn van het goede nieuws van God dan begint het van binnen te borrelen. Deze vragen zijn dan een lust voor ons geestelijk hart. Het is duidelijk dat deze man al is voorbereid door het werk van God, het enige wat Filippus hier hoeft te doen is de laatste duw te geven. De man stelt vragen en het zijn de juiste vragen, het zijn de vragen die alleen beantwoord kunnen worden met de waarheid uit God.

De man is Jesaja aan het lezen en hij begrijpt er niets van. En dat moeten we onszelf ook realiseren, er zijn mensen die hongerig zijn naar God maar er helemaal niets van begrijpen. Ze zoeken, soms op de verkeerde plek, maar ze willen de waarheid weten. En dan komen wij op het toneel, want wij hebben een waarheid ontvangen, de waarheid in de Heilige Geest. Wij hebben een schat van grote waarde.

Heb jij deze schat in jouw leven? Begint het van binnen te borrelen als mensen vragen stellen over het geloof in Jezus? In de eerste plaats betekent het dat wij vol moeten zijn van het evangelie, ons hart moet vervult zijn met de waarheid van God in de Heilige Geest.

De kamerling vraagt Filippus over wie dit bijbelgedeelte spreekt. En Filippus kan beginnen. En als we nog even terug kijken dan is het enige wat de Heilige Geest tegen Filippus had gezegd waar hij naar toe moest gaan. Hij had Filippus niet gezegd dat hij moest evangeliseren en dat was ook niet nodig. Want als ons hart vol is dan zal het vanzelf overstromen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.