Luid en duidelijk

Handelingen 8

27 En hij stond op en vertrok; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, 28 keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. 29 En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. 30 En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? 31 Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. (Handelingen 8:27-31)

Het kan echt, Filippus was zo doordrongen van de Heilige Geest dat het mogelijk was voor hem om de stem van de Heilige Geest luidt en duidelijk te horen. De Heilige Geest hoefde er geen moeite voor te doen, Filippus hoorde wat de Heilige Geest zei en reageerde direct.

En de Heilige Geest hoefde niet veel meer er aan toe te voegen, Filippus wist wat zijn taak was. Deze man moest ook te horen krijgen hoeveel God naar hem verlangde. Filippus hoefde geen strategie te verzinnen, hij hoefde niet zichzelf te verontschuldigen dat hij over Jezus wilde praten. Dit is waar hij vol van is en dit is waar God vol van is, waarom zouden we onszelf daarvoor moeten verontschuldigen.

Filippus had het gelijk door bij het horen van de profeet Jesaja. God was al lang bezig met deze man, zijn hart was al voorbereidt. Wij zijn niet de verlosser, wij zijn niet degene die de wereld het evangelie moeten verkondigen. God is daar mee bezig, God is degene die Zijn woorden laat groeien in de harten van mensen. En wij mogen daar ook een klein onderdeel van zijn.

En als we zo beginnen te kijken naar de mensen om ons heen dan kijken we met andere ogen. Dan zien we mensen die geliefd zijn door de Vader, mensen bij wie de Vader al vanaf de geboorte uitkijkt om in contact te komen. Wanneer we mensen het evangelie verkondigen dan gaat het er niet om hoe wij in het geloof staan, het gaat niet om hoe wij denken dat de waarheid in elkaar zit. Het gaat er om dat de mensen deze Jezus die wij ook hebben leren kennen zullen ontmoeten.

En dat is wat Filippus hier doet. De man is Jesaja aan het lezen, hij wil weten waar het over gaat. En Filippus is de juiste man, hij is een man vol van de Heilige Geest die de woorden van God door mag geven aan deze hongerige man. Zijn wij zo bezig met de mensen om ons heen, de mensen waar God zo van houdt.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.