Oprecht hart

Handelingen 8

27 En hij stond op en vertrok; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, 28 keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. (Handelingen 8:27-28)

Hier is een man met een belangrijke positie. Hij was naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden. Waarschijnlijk was hij niet gekomen voor Jezus, hij kwam naar Jeruzalem voor de tempel van de God van Israël. Waarschijnlijk had hij verhalen gehoord en het was belangrijk genoeg voor hem om deze lange reis te ondernemen.

En dat laat zien hoe hongerig hij was. En dat is ook wat God zag. Op de weg naar Jeruzalem waren er genoeg andere tempels die hij kon bezoeken, maar hij wilde naar deze ene tempel. Hij nam geen genoegen met iets dat misschien werkt of misschien ook niet, hij wilde de waarheid.

En het is de waarheid dat hij zal krijgen. Dit is een onderdeel van Gods karakter dat we moeten begrijpen. Deze man was op zoek naar de waarheid en ook al ging hij niet direct naar de juiste persoon, God ziet zijn hart. En God antwoord op deze stille roepstem en stuurt Filippus er op af.

Als we echt verlangen naar de waarheid dan zal God antwoorden. Of we nu jood zijn of moslim of christen, als we werkelijk zoeken naar de waarheid dan zullen we die vinden. God is op zoek naar een oprecht hart en Hij zal dít oprechte hart beantwoorden.

Hebben wij dít oprechte verlangen naar de waarheid?

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.