Pure gehoorzaamheid

Handelingen 8

26 En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 27 En hij stond op en vertrok; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, 28 keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. (Handelingen 8:26-28)

Er komt een engel naar Filippus toe en die vertelt Filippus dat hij naar een weg moet gaan die eenzaam is. Met andere woorden er zijn weinig mensen op die weg. De engel vertelt hem niet wat hij daar moet doen en geeft hem ook geen clues over wat hem daar te wachten staat. Ga maar op weg.

Als we dit vergelijken met Mozes dan zien we een heel groot verschil. Mozes begon met problemen en liet God eigenlijk weten dat hij niet de juiste persoon was. Hij zag niet hoe hij het werk kon doen dat God van hem vroeg. God legt Mozes daarna uit dat Hij God is en dat Mozes dus nergens bang voor hoeft te zijn. God is met Hem en uiteindelijk is het Zijn werk en niet dat van Mozes.

Filippus staat op en vertrekt, geen vragen, hij doet wat God van hem vraagt. Maar wat vraagt God van hem? God vraagt van Filippus dat hij ergens naartoe gaat. Abraham wist zelfs meer, hij wist dat hij naar een land moest gaan dat God aan hem zou geven. Filippus wist niets dan alleen de richting waarheen hij moest wandelen.

Dit is pure gehoorzaamheid, een gehoorzaamheid die wij ook moeten hebben. Wij moeten in ons leven ook leren om zo gehoorzaam te zijn dat zelfs de kleinste indruk van God ons de moed geeft om te gaan. We denken niet na over de consequenties, het enige waar we aan denken is het gehoorzamen van God.

Het gaat er niet om wat Filippus moet doen, het gaat er om wat hij doet. Dit is een geestelijk hart hebben, een hart dat afgesteld op de geestelijke radiofrequentie. Hij luistert heel nauw naar wat Hij God hoort vertellen. Het gaat niet om de engel, het gaat niet om het doel, het gaat om de pure gehoorzaamheid die Filippus ons hier laat zien. De rest is slechts een gevolg van de gehoorzaamheid van een man die vol is van de Heilige Geest.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.