Leeg

Handelingen 8

22 Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. 23 Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwen ongerechtigheid. 24 Maar Simon antwoordde en zei tegen hen: Bidt u voor mij tot de Heere, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt. 25 Toen zij dan getuigd hadden van het Woord van de Heere en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het Evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. (Handelingen 8:22-25)

Wat klinkt dit oud testamentisch, dit hoort toch niet bij het evangelie van genade? Simon had toch ook het evangelie geaccepteerd? Dan moet er tenminste een coaching sessie bij komen waarin Simon haarfijn wordt uitgelegd wat er niet klopt in zijn houding.

Maar we vergeten iets, want het evangelie kunnen we maar op 1 manier ontvangen en dat is als we ons bekeren. En bekeren betekent dat we ons tot God richten en vanaf dat moment Zijn leiding accepteren in ons leven. Het christelijke geloof is niet iets wat we voor onszelf kunnen gebruiken zoals we zelf graag zouden willen.

We moeten onszelf leegmaken, leeg voor de troon van God werpen. Dat zijn geen werken dat is ons juist ontdoen van alles wat in de weg staat om de genade van God te ontvangen. En dat is wat Petrus hier ziet, hij ziet een man die niet leeg is, een man die het evangelie niet heeft ontvangen in een goede ondergrond. Petrus ziet viezigheid dat er voor zorgt dat Simon helemaal niets mee krijgt van het evangelie. Alles wat Simon ziet is wat logica die hij wil gebruiken voor eigen gewin.

Hoe vol zit jij met bitterheid en onrechtvaardigheid? Wat zit er allemaal in de weg in ons leven voor God om het evangelie te laten groeien? Dat is de vraag die we onszelf mogen stellen. Laten we onszelf voor de troon van God neerwerpen en Hem laten weten dat er niets is in ons leven dat het verdient, dat we alles willen weggooien. Dat we een lege kruik zijn waarin wij Zijn liefde willen ontvangen.

Simon begreep het nog steeds niet, hij vraagt de discipelen om voor hem te bidden. Hij wil niet zelf voor God verschijnen, hij durft het niet aan om zichzelf helemaal over te geven. We moeten niet een ander voor ons laten bidden, we moeten zelf voor God verschijnen en alles opgeven.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.