Het cadeau voor elke christen

Handelingen 8

14 Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe, 15 en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. (Handelingen 8:14-15)

De apostelen horen over de opleving in Samaria en direct gaan ze er op uit. Ze verlaten Jeruzalem om in Samaria de mensen een cadeau te geven dat hoort bij het aannemen van Jezus als de Heer van hun leven. Het is voor de apostelen overduidelijk dat een nieuwe christen deze Heilige Geest moet ontvangen, ze kunnen gewoon niet zonder.

Het is heel goed om eens na te denken over de urgentie die de apostelen hadden over het geven van de Heilige Geest aan deze nieuwe christenen. Het is ons vreemd maar voor de discipelen was het niet meer dan normaal dat deze nieuwe christenen gelijk de Heilige Geest moesten ontvangen. Ze hebben de kracht van God nodig om het zaad van het evangelie te laten groeien in hun leven.

Wij hebben het over de tijd van de apostelen, de tijd waarin er nog veel wonderen en tekenen gebeurden. We spreken groots van Paulus en Petrus, maar nergens in het evangelie kunnen we lezen dat die tijd voorbij is. Sterker nog, wat de apostelen hier doen laat juist zien dat het bij het nieuwe evangelie hoort en niet beperkt is tot een bepaalde tijd. Deze mensen in Samaria moeten wel de kracht van God ontvangen om zo werkelijk te wandelen in geloof.

Eigenlijk is het onze trots dat we denken zonder de Heilige Geest te kunnen geloven. We kunnen gewoon niet zonder. En dat is de boodschap die we uit deze actie van de apostelen kunnen leren. Verdere details moeten we aan de Heilige Geest zelf overlaten. Want soms willen christenen maar wat graag invullen hoe de Heilige Geest moet werken, maar dat moet ons niet afschrikken om open staan voor de kracht van God in ons leven.

Het is tijd dat we net als de apostelen ook gaan bidden voor de Heilige Geest, het cadeau voor een ieder die Jezus wil volgen. Je kan niet zonder, ook kun je niet met een klein beetje sterk blijven staan. We hebben alles nodig om het geloof te hebben dat de Vader van ons verlangt.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.