Als een baksteen

Handelingen 8

15 en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. 16 (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.) 17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. (Handelingen 8:15-17)

Is er een moment in ons leven geweest dat er iemand zijn handen op ons legde en voor de Heilige Geest bad? Is er een moment geweest dat het heel duidelijk zichtbaar of voelbaar was dat de Heilige Geest op ons was gevallen? Want dat is wel de beschrijving die Lukas geeft in deze verzen.

De analyse die Lukas geeft is dat er nog geen duidelijke tekenen zichtbaar waren dat de Heilige Geest op deze mensen was gevallen. Zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heere Jezus. En die combinatie betekende dat het werk nog niet helemaal klaar was. En dat hebben we ook geconcludeerd in de vorige overdenking, we kunnen niet zonder de kracht van Heilige Geest, het is zelf arrogant om het zonder de Heilige Geest te doen.

Veel christenen hebben er moeite mee, ze weten niet wat ze er van moeten denken. En op het moment dat ze er mee geconfronteerd worden dan begint het ook te knagen of ze reageren heel heftig en beginnen zichzelf te verdedigen. Een ding is duidelijk we kunnen niet doen alsof de Heilige Geest al op ons is gevallen zonder dat we er ook maar iets van hebben ervaren. Want als er een baksteen op ons hoofd valt dan doen we ook niet net alsof er niets is gebeurd.

Nu moeten we hier wel op een volwassen manier op reageren. Want we kunnen er heel snel fout op reageren. We kunnen boos worden, we kunnen onszelf er van overtuigen dat het niet voor nu is, we kunnen net doen alsof we de kracht al hebben, maar er is maar 1 manier om er juist op te reageren en dat is naar de Vader gaan.

Want alleen bij Hem zullen we werkelijk het antwoord krijgen over de rol van de Heilige Geest in ons leven. Want Hij is degene die de Heilige Geest aan ons wil geven, Hij is degene die ons zo graag deze ervaringen wil laten proeven. Dit is geen idee dat bij een bepaalde denominatie hoort, het is Gods idee.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.