Kracht

Handelingen 8

12 Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. 13 En Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus; en toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. 14 Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe, 15 en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. (Handelingen 8:12-15)

Het evangelie is een bron van hemelse kracht. Wij doen zo moeilijk met al onze regeltjes over wat wel of niet moet, hoe wij anders zijn dan andere denominaties. Het lijkt dat het voor ons niet mogelijk is om het evangelie simpel in ons leven te accepteren, zonder enige terughoudendheid. Want dat vraagt namelijk om een geloof dat niet door de wetenschap kan worden onderbouwd. We stellen onszelf dan open voor een wereld die alleen te zien is met ons geloof.

Deze mensen hadden het wel door, dit evangelie gaat boven alles. Ze hadden al die tijd de tovenarij ervaren van deze Simon, maar wat Filippus hen nu brengt staat daar ver boven. En zelfs Simon heeft door dat dit echt is.

De wereld mag het misschien dom vinden, geloof is voor mensen die niets beters te doen hebben. Het bovennatuurlijke is alleen iets voor de speciale effecten in de horror films. En eigenlijk leeft dat idee ook in onze gemeenten. En dan is te begrijpen dat mensen het evangelie loslaten, het leeft niet, er zit geen kracht in. Elk stukje echtheid hebben we er uitgeknepen om zo maar niet de controle te verliezen.

Dat is niet de God die wij dienen, dat is niet het evangelie dat Jezus kwam brengen. En als wij dat beginnen te geloven dat zal er in ons leven ook een kracht aan het werk gaan waardoor we nooit meer hoeven te twijfelen. Want dan ervaren we God zoals Hij wil dat wij Hem ervaren. Dan zien we wat Stefanus en Filippus ook zagen. En dan worden wij ook een licht in deze wereld waardoor mensen gaan zien dat dit evangelie niet zomaar een verhaaltje is.

Wij hebben een keuze om ons leven open te stellen voor het werk dat God wil doen. Een realiteit dat niet te beschrijven is in boeken, dat niet te controleren is door de wetenschap, een realiteit waar alleen echt geloof aan te pas komt.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.