Rotsvast vertrouwen

Handelingen 7

57 Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. 58 En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem, en de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman, die Saulus heette. 59 En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. 60 En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. (Handelingen 7:57-60)

Het had er natuurlijk helemaal niet hoeven te staan. Want hoe belangrijk kan het zijn om te weten wie er op de kleren stond te passen? Maar Lukas heeft er voor gekozen om Saulus hier, te midden van de haat naar de volgelingen van Jezus, te introduceren. Het moment dat Stefanus, de eerste martelaar, wordt vermoord is het moment dat Jezus al weer bezig is met de volgende generatie werkers.

Waar maken wij ons druk over in de gemeente? De stoelen, de liturgie en zo zijn er nog vele andere onderwerpen die wij belangrijk vinden maar Jezus Zich geen seconde druk over maakt. Hij was hier op aarde altijd bezig om de wil van de Vader te doen en zo is Hij nog steeds bezig om de wil van de Vader te doen. En daar moeten wij ons ook druk over maken, de wil van de Vader.

Dit gedeelte is het hoogte punt van het geloof van Stefanus. Wanneer wij over geloof spreken dan hebben we het over theologie. We zijn van mening dat Jezus voor ons is gestorven, maar dit is niet geloven. Geloven is wanneer we in het leven staan en we Jezus als ons doel hebben.

Het leven van Stefanus was al vol van Jezus, hij wandelde vol van de Heilige Geest en was daarom een bron van levend water. En elke oppositie waar hij tegen aan liep werd overwonnen door zijn rotsvaste vertrouwen in Jezus. En ook dit moment als hij weet dat hij zal sterven, zijn zijn ogen nog steeds vol rotsvast vertrouwen op Jezus gericht.

Wat zou jij doen als er een pistool op je was gericht? Zou jij nog steeds voor Jezus kiezen? Vele christenen weten het niet en dat komt niet omdat ze nog geen vervolging hebben ervaren, ze zijn simpelweg niet voorbereid. Zoals Stefanus moeten wij onszelf blijven trainen in de wil van de Vader. Zoals Stefanus mogen we weten dat wij ook vol van de Heilige Geest mogen zijn. En dan zullen wij ook net als Stefanus sterk staan tot aan de dood toe.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.