Verwondering

Handelingen 2

6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken? 8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9 Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia, 10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. (Handelingen 2:6-11)

Het commentaar over de afkomst van deze mensen die vervuld werden met de Heilige Geest was niet echt als een compliment bedoeld. De toehoorders konden gewoon niet begrijpen dat iemand uit Galilea zo goed geschoold was dat men al die andere talen kon spreken. Het waren vissers en boeren. En ze hadden waarschijnlijk gewoon gelijk, normaal gesproken konden ze het ook niet en dat is het wonder dat we hier zien gebeuren.

Lukas beschrijft bewust een lange lijst met plekken van waar al die mensen vandaan komen. Het was niet zomaar een Nederlander die Duits probeert te praten, het gaat om zoveel verschillende talen. En daarom verwonderden de mensen zich over wat er hier gebeurt.

Wij weten dat dit het werk van de Heilige Geest is. De Heilige Geest communiceert door deze mensen de grote werken van God. En het is de Heilige Geest die de barrières van de verschillende talen slecht. En dat is precies wat Jezus had belooft, ze zullen een kracht ontvangen om de goede boodschap te kunnen brengen, de Heilige Geest zal hen de woorden geven al is het in een andere taal.

En zo moeten we deze teksten lezen. God wil ons gebruiken om mensen te verwonderen, om mensen in verwarring te brengen zodat ze geraakt zullen worden door Zijn woorden. Woorden die Hij door onze mond wil spreken.

De puzzelstukjes beginnen op hun plek te vallen, want niet alleen werden ze vervuld met de Heilige Geest, maar ze moesten ook gelijk aan de bak. We kunnen ook wel verlangen naar de Heilige Geest, wat zeker niet slecht is, maar de Heilige Geest is wel een levend water dat in ons opspringt als een fontein. Als we het hebben ontvangen moet het ook uit ons stromen, het moet van ons leven overlopen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.