godvrezend

Handelingen 2

4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. 6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. (Handelingen 2:4-6)

In vers 5 spreekt Lukas over godvrezende mannen. Maar hoe kunnen deze mannen nu godvrezend zijn als ze nog geen christenen zijn? Want dat is hoe wij vandaag de dag naar religie kijken. Wij christenen hebben het enige ware geloof en een ieder die godvrezend wil worden moet eerst gedoopt worden en bij ons clubje horen.

En voordat je afhaakt, natuurlijk is Jezus de weg, de waarheid en het leven, maar we moeten uitkijken met etiketten plakken. Er zijn namelijk vele christenen die helemaal niet godvrezend zijn. Maar Abraham was geen christen, maar hij was godvrezend. Jezus zegt tegen de religieuze leiders dat het Abraham was die juist uitkeek naar de komst van Jezus.

56 Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. (Johannes 8:56)

Het punt is dat godvrezend-zijn hem niet zit in een bepaalde verpakking, godvrezend is iemand die God werkelijk vreest. Zijn leven is er werkelijk op gericht om God te dienen. En dat zijn de mensen die bij elkaar zijn hier in Jeruzalem, mensen die oprecht God willen dienen. En als zij het evangelie te horen krijgen dan zullen ze net als Abraham er naar verlangen om ook Jezus te volgen.

Lukas beschrijft een ideale dag, een dag waarop mensen bij elkaar komen die God oprecht willen dienen. Ze zijn hier samen voor het feest, ze willen hun religieuze verantwoordelijkheden nemen. En dan openbaart God zich op deze volgelingen van Jezus. In Zijn kracht en heerlijkheid drukt God Zijn stempel op deze mensen die in het geheim aan het bidden waren.

En oprecht godvrezende mensen kunnen niets anders dan erkennen dat dit hun God is die Zichzelf openbaart. Ze hebben geen andere keuze, want net als Abraham verheugden ze zich in dit moment. En dat is een godvrezende persoon, een persoon die verlangt, die uitziet naar dat wat God aan het doen is. Een godvrezende persoon weet wanneer het God is die Zichzelf openbaart. De oogst is rijp.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.