Dronken

Handelingen 2

12 En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen? 13 Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. (Handelingen 2:6-11)

Het is duidelijk dat er hier iets bijzonders gebeurt. Maar er zijn twee verschillende reacties, de ene reactie is een reactie van verbazing en verwondering. De andere reactie is een spottende reactie, mensen die niet echt willen nadenken over wat er hier gebeurd.

Het verschil is het vrezen van God, mensen die God vrezen zullen eerst gaan nadenken bij wat er gebeurt. Mensen die God vrezen zijn zich er van bewust dat God bij de wereld betrokken is. Mensen die God niet vrezen hebben hun eigen leven, hun eigen gedachten en laten zich daarbij niet beïnvloeden door een hogere macht of iets dergelijks. Zij hebben altijd snel hun zegje klaar.

De mensen die God wel vreesden waren buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. Dit moet wel iets heel bijzonders zijn om mensen zo van hun stuk te brengen. Ook van de reactie van de nuchtere spotters kunnen we begrijpen dat het bijzonder is. Spottend laten ze weten dat de volgelingen van Jezus dronken zijn.

Ook Paulus vergelijkt de vervulling met de Heilige Geest met het dronken zijn. In de brief aan de Efeziers roept hij hen op vol te zijn van de Heilige Geest en niet dronken te zijn van alcohol. Blijkbaar wordt ons gedrag onvoorspelbaar en raken we de controle over ons leven een beetje kwijt als we vol zijn van de Heilige Geest. De Heilige Geest doet dan dingen in ons leven die we niet helemaal in de hand hebben.

En daarom is het helemaal niet zo gek dat de spotters de volgelingen van Jezus classificeren als dronken mensen. Zou het niet mooi zijn als onze kerkdienst er eens zo uit zou zien. Dat de mensen uit de omgeving rare dingen horen en uit nieuwsgierigheid komen kijken naar wat de bijzondere gebeurtenissen in onze kerkdienst. En dat er dan mensen zullen zijn die zich beginnen te verwonderen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.