Samenwerking

Handelingen 2

4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. 6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. (Handelingen 2:4-6)

En op het moment dat zij allen werden vervuld met de Heilige Geest begonnen ze te spreken in andere talen. Ze spraken talen die ze nog nooit hadden gesproken. De Heilige Geest zorgde er voor dat zij op dat moment in deze taal konden spreken.

Het beeld dat sommige christenen van deze vervulling hebben is dat de Heilige Geest de complete controle overneemt van de persoon die wordt vervuld. Dan kunnen we denken aan een Saul die ongewild begint te profeteren terwijl hij eigenlijk met snode plannen kwam.

Maar zo werkt het meestal niet. Het is juist het kwaad dat zo werkt, het kwaad forceert zichzelf in ons leven om ons leven te bepalen. Het wil dat wij dingen doen die wij eigenlijk niet willen doen. Maar de Heilige Geest werkt zo niet, de Heilige Geest komt samen met ons wandelen. De Heilige Geest geeft advies, de Heilige Geest geeft ons kracht, maar in overeenstemming met ons.

En dat gebeurt hier ook, want we moeten ons realiseren, deze mensen zitten daar al 10 dagen te wachten op de belofte van de Vader. Ze hebben laten zien met hun wachten, dat ze werkelijk verlangen naar de kracht van de Heilige Geest. Ze verlangen er naar dat God doet wat Zijn verlangen is in hun leven. We verliezen de controle niet, maar we laten ons leiden door God.

Het is ons verlangen dat een rol speelt op de invloed van de Heilige Geest op ons leven. We kunnen onszelf niet verstoppen achter theorieën waarin we de rol van Heilige Geest minimaliseren. De bijbel is duidelijk, wij hebben de keuze om God te vragen om Zijn Heilige Geest in ons leven en dan Hij zal het geven. En aan ons de keuze of we de Heilige Geest uitblussen in ons leven of niet.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.