Getuigenis

Handelingen 1

6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? 7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. (Handelingen 1:6-8)

Een getuigenverklaring is een verslag van iemand die ergens getuige van is geweest. Diegene heeft het gezien of gehoord en dat is het hele punt van getuigen zijn. Bij ons is getuigen meer een preken geworden, we willen de wereld laten weten wat wij hebben geleerd uit de bijbel of van de dominee.

Jezus vraagt van Zijn discipelen om Zijn getuigen te zijn. Dit gaat net een stap verder dan de boodschap die Jezus tijdens zijn werk hier op aarde heeft gegeven. Al heeft Jezus wel een aantal hints gegeven over wat Hij kwam doen, op dat moment was Zijn boodschap vooral bedoeld om de harten van de mensen op God gericht te laten zijn.

Dit is dus ook de reden waarom de discipelen ook nog in Jeruzalem en Judea aan het werk moeten. Nu moeten ze de wereld laten weten Wie Jezus werkelijk is en wat voor werk Hij heeft gedaan. Ze moeten getuigen van wat zij hebben gezien in Jezus en getuigen van het geloof dat zij hebben ontvangen van Jezus.

Want dat is de betekenis van getuigen zijn, onze ervaring met Jezus kunnen we uitdragen naar de mensen om ons heen. De discipelen waren getuigen van het werk van Jezus en deze getuigenis moesten zij uitdragen. En zo kunnen wij ook getuigen zijn van Wie de opgestane Heer is in ons leven en die getuigenis mogen wij ook uitdragen.

En dan wordt evangelisatie een heel ander verhaal, dan wordt het een persoonlijk verhaal. Onze ervaring en onze relatie met Jezus staat dan centraal. Want dat vraagt Jezus hier van de discipelen, wees mijn getuigen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.