Investering

Lukas 23

49 En al Zijn bekenden stonden op een afstand, ook de vrouwen die Hem samen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. 50 En zie, daar was een man van wie de naam Jozef was, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. 51 Deze had niet ingestemd met hun voornemen en handelwijze. Hij kwam uit Arimathea, een stad van de Joden, en verwachtte ook zelf het Koninkrijk van God. (Lukas 23:49-51)

Het is dus wel mogelijk om een religieuze leider in Israël te zijn en naar Gods Koninkrijk te verlangen. Bij Nicodemus konden we dat verlangen ook al een beetje zien. En hier is het Jozef van Arimathea die zijn interesse in Jezus laat zien.

Deze interesse gaat duidelijk verder dan het willen weten waar Jezus mee bezig is, want juist na de dood van Jezus is deze Jozef bereidt te investeren. Deze daad laat zien dat hij ook werkelijk iets gevonden heeft in Jezus. Dit is werkelijk geloven, want Jozef voegt de daad bij het woord.

Wat is dan het verschil tussen deze Jozef en de andere religieuze leiders? Lukas beschrijft deze Jozef als iemand die ook zelf het Koninkrijk van God verwachtte. En daar zit de sleutel, op het moment dat er een verwachting is, een zoeken naar iets wat God gaat doen dan zijn we oprecht bezig. Onze geestelijke ogen willen dan Gods werk zien, zien wat Hij gaat doen.

En dit is zo belangrijk in ons christen zijn, zijn wij vol verwachting van wat God aan het doen is? Is er verwachting in ons leven voor Gods plan dat zich openbaart? Want het is deze houding die ons zal beschermen tegen een kritische houding in ons leven zoals de religieuze leiders die hadden. Een oprecht hart, dat oprecht zoekt naar wat God aan het doen is.

Wij moeten als christenen leren denken als Jozef, verlangen naar wat God aan het doen is. Het Koninkrijk van God zoeken met heel ons hart. En dan zullen onze werken laten zien dat wij ook werkelijk geloven in wat Jezus kwam doen. Ons geloof is dan niet slechts een mening over het kruis van Jezus, maar het is dan werkelijk een geloof dat werkt.

Want wie zou er nu investeren in een oproerkraaier die ter dood is gebracht? Alleen iemand die werkelijk gelooft dat Hij gezonden is door de Vader. Zo moeten wij ook geloven dat Jezus leeft en terug zal komen met de wolken om ons te ontmoeten. Investeren wij in dit evangelie?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.