Confrontatie

Lukas 23

3 Toen vroeg Pilatus Hem: U bent de Koning van de Joden? Hij nu antwoordde hem en zei: U zegt het. 4 Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigten: Ik vind geen schuld in deze Mens. 5 Maar zij drongen des te sterker aan en zeiden: Hij hitst het volk op door in heel Judea onderwijs te geven, van toen Hij begon in Galilea tot hiertoe. 6 Toen Pilatus nu van Galilea hoorde, vroeg hij of die Mens een Galileeër was. 7 En toen hij te weten kwam dat Hij uit het machtsgebied van Herodes afkomstig was, stuurde hij Hem naar Herodes toe, die zelf ook in die dagen in Jeruzalem was. (Lukas 23:3-7)

Deze verzen kunnen we op verschillende manieren lezen. In de vorige overdenkingen hebben we vooral gekeken naar het karakter van de religieuze leiders. Ze zijn blind geworden voor de waarheid omdat ze hun eigen religieuze overtuiging willen beschermen. En dit is een hele belangrijke lering voor de kerk van vandaag. Er zijn zoveel verschillende denominaties en allemaal houden ze krachtig vast aan een bepaalde overtuiging.

Maar we kunnen het ook vanuit Pilatus bekijken, Pilatus die hier blanco is begonnen aan een ondervraging. Pilatus heeft door dat de religieuze leiders hun zin willen doordrijven, want deze Jezus ziet er niet echt uit als een Barabbas. Als Hij werkelijk een crimineel was geweest dan had Pilatus de woorden van de religieuze leiders echt wel serieus genomen. Want dat is zijn taak, om de vrede te bewaren in deze contreien.

Pilatus probeert een uitweg te vinden, hij wil niet geconfronteerd worden met Jezus. En gelukkig vind hij een uitweg als hij hoort waar Jezus in eerste instantie vandaan komt. Laat degene die daar verantwoordelijk is er dan maar voor zorgen, dan hoef ik mijn hoofd er tenminste niet over te breken.

Veel niet-christenen staan zo in het leven, want het is namelijk confronterend om met de persoon Jezus te worden geconfronteerd. Pilatus kan niet doen alsof Jezus werkelijk een gek is, maar blijkbaar heeft hij er geen zin in om er diep over na te denken. Maar dat is wel wat Jezus doet in het leven van mensen. Ze moeten dan namelijk een beslissing maken over leven of dood.

Evangelisatie is confrontatie, geen confrontatie waarin we heftig gaan discussiëren, maar een confrontatie om mensen dieper na te laten denken over hoe de waarheid nu werkelijk in elkaar zit. En veel mensen zullen net als Pilatus proberen om het weg te wuiven en dat is hun probleem, maar wij mogen net als Jezus in alle omstandigheden toch ons licht laten schijnen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.