Waardig

Lukas 21

34 Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. 35 Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. 36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. (Lukas 21:34-36)

In één zin heeft Jezus het over dronkenschap en over de zorgen voor de alledaagse dingen. Voor Jezus maakt het niet uit, in beide gevallen zijn mensen afgeleid van het werkelijke doel in het leven. Of men nu in een roes in de goot ligt of men is druk bezig om zich zorgen te maken over de dag van morgen, in beide gevallen is onze aandacht niet gericht op het eeuwige leven.

We moeten onszelf afvragen of ons leven zoals wij dat nu leven, waardig is om Jezus te ontvangen. Zoals de vijf wijze maagden klaar stonden om de bruidegom te ontvangen zo moeten wij ook klaar staan om Jezus te ontvangen. We moeten niet verstrikt raken in de zorgen en lusten van deze wereld. We moeten alert blijven om zo niet te vervallen in een cruisecontrol leven, een leven dat zonder blikken of blozen voorbij is.

Wees altijd waakzaam. Jezus voegt daar aan toe dat we constant in gebed moeten zijn. Voor velen van ons is gebed meer een formaliteit geworden waarin we een vergadering beginnen, de dag afsluiten of iets dergelijks. Maar dat is niet het gebed waar Jezus het over heeft. Dit is het gebed waarin we werkelijk vol verlangen op God gericht zijn, werkelijk in contact staan met onze Vader vragend om hulp.

En dat verlangen is dat we dan sterk zullen blijven staan om zo op een waardige manier voor de Zoon des mensen te kunnen staan. Is dit ons verlangen, is dit ons gebed? Zijn wij hier werkelijk mee bezig, dat ons leven als de vijf wijze maagden zal zijn zodat we klaar staan om Hem te ontmoeten?

We moeten onszelf niet vergelijken met de grootste zondaar, dan zullen we niets slechts in onszelf zien. We moeten onszelf voorbereiden alsof we nu al alleen voor de troon van Jezus staan. Zo moeten wij in gebed verlangen van God dat Hij ons de kracht zal geven om waardig voor Zijn troon te staan.

This entry was posted in 42 Lukas, Bible. Bookmark the permalink.