Olijfberg

Lukas 21

36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. 37 Overdag nu gaf Hij onderwijs in de tempel, maar ‘s nachts ging Hij de stad uit en overnachtte op de berg die de Olijfberg heet. 38 En al het volk kwam ‘s morgens vroeg naar Hem toe in de tempel om Hem te horen. (Lukas 21:36-38)

Jezus weet waarover Hij praat, de lessen die Jezus geeft komen uit een ervaring van een leven als mens. Jezus was net zoveel mens als jij en ik. Het staat letterlijk in de bijbel: Hij had verleidingen, Hij moest gehoorzaamheid leren. En misschien denken wij bij deze twee uitspraken gelijk aan falen en kunnen wij het daarom niet aan Jezus linken, maar we kunnen echt wel gehoorzaamheid leren zonder ongehoorzaam te zijn.

Jezus weet waar Zijn kracht vandaan komt, Jezus weet hoe Hij sterk kan staan in het leven, sterk kan staan ondanks de verleidingen. Daarom heeft Hij het over bidden, contact met de Vader. Hij weet dat Zijn gebed wordt gehoord door de Vader in de hemel, Hij weet dat Zijn relatie met de Vader de bron is van de kracht waarin Hij wandelt.

Het is daarom zo tekenend dat Lukas direct na deze uitspraken van Jezus er aan toevoegt dat Jezus zelf naar de Olijfberg gaat. Dit is geen toeval, dit is niet omdat dit zo’n perfecte plek is om te overnachten. Dit is een rustige plek waar Hij even alleen op de Vader gericht kan zijn. Even weg van alle drukte van de stad met zijn vele mensen, even weg van de priemende ogen van de religieuze leiders.

Soms maken we van Jezus een superman, iemand die exclusief met bovenaardse krachten fantastische dingen lijkt te doen. Maar Jezus was net als ons, Hij had deze tijd van gebed nodig, Hij moest kracht ontvangen uit Zijn relatie met de Vader. Hij liep niet over rozen in Zijn tijd hier op aarde, Hij was ons voorbeeld om te laten zien hoe wij ook kunnen overwinnen hier op aarde. Want ook wij mogen die bovenaardse kracht ontvangen, de Heilige Geest.

Als Jezus het al nodig had, hoeveel te meer hebben wij het nodig dat wij dagelijks onze dag beginnen met gebed. Moeten wij niet noch meer waakzaam zijn, moeten wij niet meer investeren in gebed? Hebben wij ook niet onze eigen Olijfberg nodig om zo ons geestelijk leven te laten overwinnen?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.