Seizoenen

Lukas 21

29 En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. 30 Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. 31 Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. 32 Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is. 33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan. (Lukas 21:25-27)

God maakt er allemaal niet zo’n geheim van, de rode draad van de geschiedenis heeft Hij al aan ons geopenbaard. De bijbel staat vol met beschrijvingen over hoe de toekomst er uit zal zien. Het grote geheim is alleen dat wij niet het precieze moment zullen weten, maar dat laat niet weg dat wij aan de tekenen van de tijd kunnen zien wanneer het moment heel dichtbij is.

De uitspraak van Jezus is eigenlijk sarcastisch bedoelt. Het lijkt alsof Jezus zegt dat je helemaal geen professor hoeft te zijn om te weten wanneer het herfst is geworden. Zo hoeven we ook geen theologie professor te zijn om te begrijpen wanneer het Koninkrijk van God nabij is. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, we hoeven alleen maar te kijken naar wat er gaande is in de wereld. Hoe meer rampen, hoe meer vervolging, hoe dichter bij het moment dat het Koninkrijk van God komt.

Vers 32 kan vragen oproepen, zijn we nu niet al 2000 jaar verder en is er nog steeds niets gebeurd? Jezus heeft het over het geslacht, dat het niet voorbij zal gaan totdat alles is geschied. Het zal duidelijk zijn dat het niet gaat over de generatie 2000 jaar geleden. Als we vers 33 er bij halen zullen we beter kunnen begrijpen wat Jezus hier wil zeggen.

Jezus wil extra kracht zetten bij de woorden die Hij net heeft gesproken. We mogen er zeker van zijn dat de weg die Jezus heeft beschreven ons lot zal zijn. De wereld zal echt niet als een kaars uitgaan, dit geslacht (wij mensen) zullen dit allemaal meemaken. De hemel en aarde zullen voorbij gaan maar de woorden van Jezus zullen nooit leeg terug keren.

En dit mag ons vertrouwen zijn, wij mogen net zo zeker zijn als Jezus. Wij mogen vol vertrouwen uitkijken naar het moment dat alles uit elkaar lijkt te vallen. Want dat is het moment dat we naar boven mogen kijken en mogen weten dat onze verlossing van daar komt. Hoe wanhopiger de wereld om zich heen kijkt hoe sterker ons vertrouwen moet zijn in de komst van Jezus. Zie, Hij komt haastig.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.