Onze verlossing

Lukas 21

27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. (Lukas 21:25-27)

Wat een machtig moment zal het zijn wanneer Jezus daar komt in een wolk. Hij zal komen met grote kracht en heerlijkheid. Opeens zal alles klein lijken, het grootste gebouw, de grootste brug, het valt in het niets bij de heerlijkheid die op dat moment zal worden geopenbaard. Het zal niemand ontgaan, we zullen allemaal stilvallen, de wereld zal dan letterlijk stil staan.

Het is Jezus die dit zegt, deze simpele man die daar in gewone kleren tot Zijn discipelen spreekt. Hij heeft de discipelen op het hart gedrukt dat ze nu geen grote dingen moeten verwachten, ze moeten nu niet verwachten dat Hij met veel bombarie een koninkrijk gaat beginnen. Ze zullen worden vervolgd, ze zullen worden gehaat, alles zal zich tegen de volgelingen van Jezus keren.

Maar daar staat tegenover dat Jezus toch echt wel met veel bombarie terug zal komen. Maar veel meer bombarie dan ze zich ooit kunnen voorstellen. De hele wereld zal buigen voor Jezus, de hele wereld zal Hem zien komen in de wolken. Niemand zal op dat moment nog kunnen ontkennen dat Hij het is die alle autoriteit heeft in de hemel en op aarde.

Wat doet deze tekst met ons als wij het zo lezen? Er zijn inderdaad christenen met wie het heel weinig doet. Ze zien wel wat er gaat komen, maar zolang er niets bijzonders gebeurd gaat men leuk verder met hun eigen leven. Er is nauwelijks een verlangen naar de komst van Jezus, laat staan dat ze er voor bidden.

De discipelen hadden tenminste een verlangen ook al was de timing verkeerd. Zij hoopten op een verlossing die de Messias zou brengen. Want dat is het wat Jezus zal brengen op het moment dat Hij terug komt. Maar waar moeten wij van verlost worden? Onze lekkere kop koffie na de kerkdienst? Onze luxe vakantie naar de zon? Is dat niet het probleem voor onze verlossing, dat we niets hebben om verlost van te worden?

Jezus komt, maar niet vandaag. Eerst zal de tijd komen dat we als christenen werkelijk in de hoek gedrukt worden, dat we geen kant meer op kunnen. En dan zal daar Jezus komen en mogen we omhoog kijken, waar onze verlossing op dat moment dan vandaan komt. Wat een heerlijk moment zal dat zijn.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.