Geen paniek

Lukas 21

25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. (Lukas 21:25-27)

Onze Nederlandse maatschappij is zo ver gestructureerd dat we jaren vooruit kunnen kijken. De rekenkamer heeft het heel makkelijk in een land als Nederland, alles is zo voorspelbaar dat we er niet veel naast zitten. Zoveel mensen gaan er deze winter op vakantie, zoveel geven we uit aan eten en ga zo maar door. Onze toekomst lijkt geplaveid, met alles is er rekening gehouden, zelfs tot na de dood hebben we verzekeringen.

Maar er komt echt een moment dat er zelfs in Nederland paniek zal uitbreken. En dit is niet om paniek te zaaien, maar om realistisch te zijn. Jezus beschrijft een moment waarop alles en iedereen in paniek is. Het zijn de natuurlijke rampen, de tekenen uit de hemel, maar het zijn ook de oorlogen. Jezus heeft het er over dat het hart van de mensen zal bezwijken.

Wij christenen zijn gewaarschuwd, wij moeten niet degene zijn die vol van vrees zullen uitkijken naar die tijd. Wij mogen weten wat er gaat gebeuren, wij mogen zelfs uitzien naar die tijd. Want die wanhoop is de voorbode van de komst van de echte Koning der koningen. Dan zullen wij degene zijn die zullen opkijken naar de hemel van waar wij onze Verlosser verwachten.

Ons perspectief in het leven moet zo anders zijn. Wij moeten verlangen naar een tijd van paniek en wanhoop, wij moeten verlangen naar het einde van deze tijd. Het klinkt zo tegenstrijdig, maar het is als een operatie, er moet gesneden worden om iets beters te bereiken. We moeten er niet tegen vechten, we moeten het laten gebeuren.

De krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. Dit is niets vergeleken bij een atoombom, dit is iets waar geen mens iets aan kan doen. En toch moet dat ons vrolijk maken. De Koning komt, Hij komt om te regeren, Hij komt om alles nieuw te maken. Geen paniek, wees gerust, al is de hele wereld in paniek.

En misschien is dit geen boodschap voor vandaag, want vandaag stappen we gewoon in onze auto of op de trein, op weg naar school of werk. En toch moeten we dit vasthouden in gebed, Heere kom haastig.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.