Hij is de baas

Lukas 21

20 Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. 21 Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in gaan. 22 Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt. 23 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. 24 En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. (Lukas 21:20-24)

Als we dit lezen kunnen we eigenlijk niets anders doen dan vertrouwen. Jezus belooft hier niet dat het allemaal beter zal worden, het is het tegenovergestelde, het wordt er niet beter op. Soms krijgen we alleen maar mooi weer profetieën te horen, profetieën die ons er van overtuigen dat alles beter wordt, dat we succes zullen hebben. En al zijn er veel profetieën in de bijbel die ook voorspoed voorzeggen, er zijn er ook vele die rampspoed voorzeggen.

Het moet ons niet uitmaken, het moet ons vullen met vertrouwen in God. Hij heeft alles in handen of het nu de goede kant op gaat of niet. Soms is het moeilijk uit te leggen aan de wereld, want zij kunnen niet begrijpen dat een liefdevolle God zo’n weg gaat. Maar wij christenen mogen weten dat God deze wegen bewust gaat.

Het wordt zo realistisch als Jezus dan ook nog adviezen gaat geven over hoe men moet reageren. Ze moeten een veilige plek in de bergen zoeken, voor zwangere vrouwen en moeders zal het zelfs zwaarder zijn. Het gaat hier natuurlijk  over de joden, hun leven zal in de handen van de heidenen terecht komen. Profetieën zullen vervuld worden en hun leven daarom een ramp. En wij kennen al een gedeelte van die geschiedenis, wij hebben het van dichtbij meegemaakt.

Jezus is heel duidelijk het is de tijd van de heidenen. En die tijd daar moeten we doorheen totdat die tijd vervuld is. Het christendom is ook niet altijd een succes verhaal. Soms moeten wij ook door diepe dalen. Soms is er een tijd dat de maatschappij goddeloos wordt en de bijbel weinig autoriteit meer heeft. Maar dat betekent niet dat God aan het verliezen is, soms moet dat gebeuren.

De geschiedenis is in Gods handen en daar mogen we op vertrouwen. Hoe het ook stormt, hoe de wereld ook de controle lijkt te hebben, God is de baas. Soms gebruikt God de wereld om ons een lesje te leren. Laten we vol van vertrouwen zijn, laten we weten dat niets ongezien is. Hoe onze situatie ook is, Hij ziet ons.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.