Gevarengeld

Lukas 21

14 Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen. 15 Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. 16 En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van u doden. 17 En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden. 18 Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan. 19 Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen. (Lukas 21:14-19)

Eerst laat Jezus de discipelen weten dat ze aangepakt zullen worden. Ze zullen ter verantwoording worden geroepen door de wereld. De wereld zal ons niet willen accepteren omdat we een exclusiviteit aanhangen die men niet wil of kan begrijpen. Maar dan geeft Jezus het advies dat ze vooral niet hoeven na te denken over wat ze zullen gaan zeggen.

Dit is zo’n heerlijk onderdeel van een leven in Gods aanwezigheid. Want Jezus weet uit ervaring, de wijsheid komt van boven. En als dit vertrouwen in ons leeft dan verandert onze manier van spreken over God. Het wordt ongedwongen, het komt vanuit een wijsheid die boven de menselijke wijsheid uitgaat. Zoals Jezus de religieuze leiders elke keer stil kreeg, zo zullen wij ook mensen stil kunnen krijgen als we door Gods kracht mogen spreken.

En natuurlijk zal het ons niet geliefd maken, mensen zullen zich van ons afkeren. Dit is trouwens geen excuus om almaar ruzie te maken over onze eigen dogma’s waar we zo graag aan vast houden. Dit is alleen als we leven zoals Jezus hier op aarde wandelde, verlangend naar de waarheid. En alleen mensen die de waarheid niet kunnen accepteren. zullen zich tegen ons verzetten.

Maar dan nog zijn wij in de handen van de Vader. We hebben niets te vrezen, al onze haren zijn geteld. Dat geen van onze haren verloren zal gaan betekent dat alles in ons leven door God bepaald zal zijn, en het zijn geen verloren momenten. Ook al zullen sommige mensen op de brandstapel belanden, het zal nooit een verloren leven zijn.

We zullen beloond worden voor het leven in volharding. Als we sterk blijven staan in God zullen we het leven dat God voor ons heeft als beloning ontvangen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.