De beste weg

Lukas 21

10 Toen zei Hij tegen hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; 11 en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. 12 Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam. 13 En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen. (Lukas 21:10-13)

De toekomst ziet er niet rooskleurig uit en voor ons christenen is het al helemaal niet de toekomst die we voor onze kinderen voor ogen hebben.

Als er nog enige hoop onder de volgelingen van Jezus was op een geweldige actie van Jezus om zo de vijand te verdrijven en Zijn koninkrijk te beginnen, is dat nu helemaal verdwenen. Jezus heeft het over aardbevingen, ziekten en andere rampen. Er zullen verschrikkelijk dingen gebeuren en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. Ze moeten leren dat dit Gods weg is die Hij gaat met de wereld.

Er is misschien een verlangen naar vrede in ons hart, maar we moeten ons ook realiseren dat dit verlangen een eeuwig verlangen moet zijn. God gaat duidelijk een andere weg, Hij ziet namelijk ons hart, het hart van de wereld en de geestelijke strijd waarin we leven. Het is Zijn liefde voor ons dat Hij heeft gekozen voor deze weg van rampspoed. En de wereld mag dat raar vinden en kan niet begrijpen hoe een liefdevolle God zo gewelddadig kan zijn, maar wij moeten blijven vertrouwen dat dit Gods heilige weg is.

En natuurlijk mogen we vragen stellen, maar uiteindelijk moeten we onszelf er ook bij neerleggen, zoals Abraham zich er ook bij neer moest leggen toen God op het punt stond om Sodom en Gomorra te vernietigen. Want de wereld is geen lieve wereld, de VN is geen gezegende organisatie die door God is opgezet om vrede te brengen. De wereld zal nooit in staat zijn om echt vrede te brengen in eigen kracht.

Sterker nog, de wereld zal er alles aan doen om de God van Abraham uit de weg te ruimen. De anti-christus zal niet rusten om ons in een hoek te drukken, te vervolgen. Maar ook dat zal God gebruiken zodat wij op dat moment ook een getuigen kunnen zijn van Zijn heerlijk evangelie. God zal het toelaten, zodat er nog mensen bereikt kunnen worden.

En wij moeten deze toekomst omarmen. Zolang wij ons er tegen zullen verzetten, zullen we angstig zijn voor die tijd. Maar het is Gods weg met ons mensen, Hij heeft alles in handen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.