Sensatie

Lukas 21

5 En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was, zei Hij: 6 Wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt: Er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere steen gelaten zal worden die niet afgebroken zal worden. 7 En zij vroegen Hem: Meester, wanneer zal dat dan zijn en wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? 8 En Hij zei: Pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en: De tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet achterna. 9 En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde. (Lukas 21:5-9)

De mensen vragen aan Jezus wanneer dat gaat gebeuren, maar daar geeft Jezus eigenlijk helemaal geen antwoord op. Jezus begint gelijk te waarschuwen voor een gevaar waar wij mensen toe geneigd zijn. Het is het gevaar om ergens een sensatie van te maken terwijl het slechts tekenen aan de muur zijn van wat er werkelijk gaat gebeuren.

Jezus wilde de mensen afleiden van een mooie tempel door hen te laten zien dat de tempel geen lange geschiedenis tegemoet gaat. Maar de toehoorders stappen gelijk in de volgende val door op dit detail in te gaan. Maar dat is niet waarom Jezus hen liet weten waarom de tempel vernietigd zou worden. Hij wilde hun aandacht afleiden van het uiterlijk, ze moeten op het innerlijk gericht zijn.

Want als we gericht zijn op de sensatie dan is de kans groot dat we fouten gaan maken. Want sensatie is niets meer dan geleidt worden door een emotionele overtuiging. Dit betekent dat we gericht zijn op het voeden van onze emoties met grootse verhalen van momenten die eigenlijk gewoon zijn.

Jezus heeft het over mensen die zichzelf de christus gaan noemen, ze zullen een moment van sensatie creëren waardoor wij er van overtuigd moeten worden dat diegene werkelijk de christus is. Maar het gaat niet alleen om mensen die zichzelf de christus noemen, maar ook om momenten in de geschiedenis die ons kunnen aangrijpen of mensen die zeker weten dat een bepaalde datum de laatste is.

Het zijn allemaal momenten waarvan we notie kunnen nemen, maar het moet ons geloof niet beïnvloeden, we moeten er niet in blijven hangen. De reformatie was een grandioos moment, maar het was niet de finale, we moeten er niet in blijven hangen. De wereld lijkt op z’n kop te staan, maar we moeten uitkijken dat het onze focus wordt. God moet onze focus blijven, Hij moet de bron zijn van ons leven en ons geloof vormen. Niet de sensatie van een bepaalde periode in de geschiedenis, niet de sensatie die sommige predikers ons wil doen geloven. Ze moeten en zullen gebeuren, maar wij weten dat het God is die regeert.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.