Het is genoeg

Lukas 16

27 En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28 want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. 29 Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. 30 Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. 31 Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan. (Lukas 16:27-31)

Eerst dacht de rijke man dat hij zelf recht had op de hulp van Abraham, want hij is toch een nakomeling. Nu dat niet een optie blijkt te zijn vraagt hij aan Abraham om dan voor de nog levende broers te zorgen, want hij weet dat zij in precies dezelfde omstandigheden leven als hij. Waarschijnlijk is deze situatie niet zoals het er werkelijk aan toe zal gaan, maar Jezus heeft een duidelijke boodschap.

Het gaat niet om Abraham, het gaat niet om onze geschiedenis of onze voorvaders, het gaat om hoe wij vandaag zelf naar God luisteren. En we hebben genoeg, God heeft Zich geopenbaard op zovele manieren en daar moeten wij onszelf niet voor afsluiten. De rijke man protesteert nog even, hij is er van overtuigd dat als er een groot wonder gebeurd dat de broers wel overtuigd zullen raken.

Jezus laat Abraham de rijke man op een hele directe manier antwoorden. En dit directe antwoord zal hard zijn aangekomen bij de religieuze leiders die aan het luisteren waren. Want zij weten dat Jezus op hen doelt, zij die Abraham als hun aartsvader zien, zij die zweren bij de wet van Mozes, zij die experts zijn in de geschriften van de profeten. Maar zelfs als ze al deze kennis hebben, zien ze nog steeds niet wat Gods verlangen is.

Iemand die werkelijk God wil leren kennen heeft aan de wet en de profeten genoeg. Wonderen en tekenen zullen daar echt geen verandering in brengen. Als iemand werkelijk verlangt, als iemand werkelijk zoekende is zal men echt wel vinden. De wereld is niet vol met hulpeloze slachtoffers die de waarheid maar niet zien. De wereld is vol met mensen die de waarheid van zich af duwen, hoe sterk de waarheid ook is.

Het gaat om de keuzes die wij vandaag de dag maken, het gaat om hoe wij in dit leven staan. We kunnen er niet vanuit gaan dat alles wel op zijn pootjes terecht komt. Zeker wij als christenen die elke zondag het woord uit de bijbel horen. Het is niet vanzelfsprekend, het is niet genoeg om het te horen. We moeten luisteren met ons hart en het werkelijk toepassen in ons leven.

Hebben wij het verlangen om met God te wandelen? Hebben wij de hoop op een eeuwig leven met Abraham? Zoeken wij eerst het Koninkrijk van God?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.