Daily Archives: August 29, 2015

Het juiste blikveld

Lukas 17 22 En Hij zei tegen de discipelen: Er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult één van de dagen van de Zoon des mensen te zien, en u zult die niet zien. 23 En zij zullen tegen … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Het juiste blikveld