De hel is echt

Lukas 16

24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. 25 Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. 26 En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan. (Lukas 16:24-26)

Jezus is er altijd duidelijk in geweest, de hel is echt en het is een plek waar constant pijn is. Wij hebben het niet zo op met de boodschap over de hel. De wereld doet er lacherig over, want als er een lieve God zou zijn dan zou er in ieder geval geen hel zijn. Maar zo lichtvaardig als de wereld met de hel omspringt zo werkelijk is de plek waar we naar toe zullen gaan als we geen bewuste keuze maken in dit leven om bij God te horen.

Het hele idee dat alles wel op z’n pootjes terecht komt is toch echt een leugen. En die leugen bracht de rijke man in een plek waarvan hij misschien dacht dat het niet bestond of tenminste dat hij daar niet terecht zou komen. In Johannes 3 is Jezus duidelijk, het is niet Gods verlangen dat we naar de hel gaan, maar op het moment dat we niet bewust kiezen om in het licht te wandelen is het vanzelf onze toekomst.

De hel moet wel degelijk een waarschuwing zijn voor ons, niet om bang en onzeker van te worden, maar om ons bewust te maken van die realiteit. Want die realiteit moet ons aan het denken zetten. Zoals de rijke man in het leven en na het leven niet kan vertrouwen op zijn afkomst, zo kunnen wij dat ook niet. We zijn geen christen van geboorte, dat is een keuze die we maken in het leven.

De rijke man is duidelijk niet blij met zijn situatie, hij lijdt vreselijke pijn en wil daar verkoeling in. Hij smeekt Abraham om die zwerver naar hem toe te sturen, alsof hij nog steeds het recht heeft om een nakomeling van Abraham te zijn. Maar de situatie is definitief er is geen ontkomen meer aan voor deze rijke man. Jezus laat Abraham twee antwoorden geven die de situatie uitlegt als rechtvaardig.

De rijke man heeft keuzes gemaakt in het leven hier op aarde waardoor hij zijn eeuwige toekomst heeft bepaald. Hij zal nooit bewust hebben gezegd dat hij naar de hel wil, maar hij verlangde er naar om zoveel mogelijk uit dit leven te halen wat er uit te halen viel en daardoor heeft hij zijn toekomst bepaald. En dat is het eerste antwoord van Abraham.

En het tweede antwoord laat zien dat die keuzes van eeuwig levensbelang zijn. Als het hier voorbij is dan is het ook echt voorbij. We zullen er niets meer aan kunnen veranderen. Definitief.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.