De juiste manier om naar de wet te kijken

Lukas 16

14 En al deze dingen hoorden ook de Farizeeën, die geldzuchtig waren, en zij beschimpten Hem. 15 En Hij zei tegen hen: U bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. 16 De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en ieder doet het geweld aan. 17 En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat één tittel van de wet wegvalt. 18 Ieder die zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel en ieder die met een vrouw trouwt die door haar man verstoten is, pleegt ook overspel. (Lukas 16:14-18)

De Farizeeën en de Schriftgeleerden waren erg goed in het interpreteren van de wetten. Ze hadden allemaal boeken met extra regels om de wetten te verduidelijken. Het probleem is dat als we in die positie zijn we makkelijk de wetten naar onze hand kunnen zetten. En dat is ook wat de religieuze leiders hadden gedaan. Zij hadden de wetten van Mozes gemixt met dat wat belangrijk is in de wereld.

Nu is Jezus gekomen om het nieuwe Koninkrijk van God te brengen. En dat koninkrijk wordt gepredikt vanaf het moment dat Johannes was gekomen. Jezus voegt daar iets aan toe waarbij de vertalers niet eensgezind zijn. Elke vertaling lijkt er weer iets anders van te maken. Maar we zouden er op de volgende manier naar kunnen kijken en dat lijkt ook logisch in de context.

Dit koninkrijk dat wordt gepredikt, vele mensen proberen met geweld (brute kracht) er invloed op uit te oefenen of naar hun hand te zetten. Mensen met goede bedoelingen, maar ook mensen met verkeerde bedoelingen proberen het Koninkrijk van God vorm te geven, een vorm die het in werkelijkheid niet heeft. En daarom moeten ze het met geweld doen.

Sommige mensen zullen hebben gedacht dat het koninkrijk de Romeinen zou verdrijven en proberen zo dit nieuwe evangelie naar de hand te zetten. De religieuze leiders hebben natuurlijk ook een mening over dit koninkrijk en met veel pressie proberen zij dit koninkrijk waardeloos te maken. Worden de wetten van Mozes nu opeens ongeldig verklaard, ze zijn de bron van onze religie?

Daarom maakt Jezus nog eens heel duidelijk dat het Koninkrijk van God de wetten niet wegneemt. Jezus is er heel resoluut in, de hemel en aarde zullen nog eerder verdwijnen dan dat de wetten, Gods verlangen voor ons leven, zullen verdwijnen. Het Koninkrijk van God bouwt er op verder, maar dan op een juiste manier, elke komma is belangrijk.

Want het is niet voor niets dat Jezus daarna een onderdeel van de wet aanhaalt die waarschijnlijk veel van de religieuze mannen aangaat. Mannen die hun vrouwen zat zijn en daarom maar een andere vrouw nemen. Want de religieuze leiders hebben hun mond zo vol van deze wetten, maar over welke wetten hebben ze het? Het Koninkrijk van God is de juiste weg om de hele wet van God in ons leven te laten werken.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.