mammon

Lukas 16

14 En al deze dingen hoorden ook de Farizeeën, die geldzuchtig waren, en zij beschimpten Hem. 15 En Hij zei tegen hen: U bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. (Lukas 16:14-15)

Jezus heeft de discipelen net uitgelegd dat zij God en de mammon niet tegelijk kunnen dienen. En iedereen weet dat de mammon, de god van het geld is. Maar de Farizeeën hebben mee staan luisteren terwijl dat Jezus de discipelen aan het onderwijzen was en ze verachten Jezus om Zijn onderwijs. En Lukas legt uit waarom ze het onderwijs van Jezus verachten.

Zij dienen namelijk de mammon en hebben zichzelf en de andere mensen er van overtuigd dat zij wel rechtvaardig zijn. Zij denken dus de mammon en God tegelijk te kunnen dienen. Maar eigenlijk laten zij precies zien dat je God en de mammon niet tegelijk kan dienen. Want hun reactie laat zien dat ze maar twee opties hebben, of zij moeten Jezus’ boodschap wel verachten, of zij moeten zich aangesproken voelen. Maar dat betekent dat ze hun hele leven moeten omgooien en werkelijk God moeten gaan dienen.

De Farizeeën hebben een heel mooi masker op, zij zijn goed in het overtuigen van de mensen dat zij echt rechtvaardig zijn. Het probleem is, dat zij moeite moeten doen om die schijn-rechtvaardigheid te laten zien aan de mensen. Maar God kent hun hart, Hij weet wat er werkelijk in hen omgaat. Dat is het probleem met zelf-rechtvaardiging, de mensen kunnen ons dan wel overtuigen, maar God kent ons hart.

En nu komt Jezus met nog een uitspraak die maar twee opties heeft, of het verachten of bekeren. Want wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. De wereld en ook de Farizeeën zijn bezig met wie en wat het belangrijkste is op deze aarde. Maar juist alles wat bovenaan staat in deze wereld is een gruwel voor God. De wereld kan nooit de juiste prioriteiten stellen.

In het voorgaande liet Jezus de discipelen weten dat ze niet arrogant moesten worden en daarom zich helemaal zouden afsluiten voor de wereld. Dat is een boodschap voor mensen die Jezus serieus volgen. Maar deze boodschap is weer voor iedereen. We moeten niet verlangen naar dat wat belangrijk is in deze wereld, de retweets, de volgers en likes, geld en status, het moet ons helemaal niets doen. We kunnen God en de wereld niet tegelijk dienen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.