Tegenstrijdig

Lukas 16

11 Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? 12 En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? 13 Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. (Lukas 16:11-13)

Vers 11 en vers 13 lijken zo tegenstrijdig. Aan de ene kant moeten we de mammon trouw zijn en aan de andere kant kunnen we God en de mammon niet tegelijk dienen. Wat wil Jezus ons hier leren?

Het gaat hier om de basis houding van het leven. Hoe staan wij in het leven tegenover andere mensen en hoe staan wij tegen over God. Jesaja 53:7 beschrijft Jezus als een lam dat ter slachting wordt geleidt, Jezus wist dat Hij gekruisigd zou worden en toch liet Hij het allemaal gebeuren. En deze houding wil Jezus ons hier leren. Ook al haten we mammon, toch zijn we bereidt om onze trouw aan de mammon te tonen waar het mogelijk is.

Jezus leert ons heel sterk om de wereld niet lief te hebben. We moeten niet meegaan in het wereldse verlangen van status en zonden. We kunnen God en de wereld niet tegelijk lief hebben. We moeten daarin heel duidelijk een keuze maken. Maar het antwoord is niet dat we ons daarom maar helemaal moeten afsluiten van alles in de wereld. We moeten gehoorzamen waar nodig, trouw zijn in die kleine dingen die voor de wereld belangrijk kunnen zijn.

En dat is niet tegenstrijdig, dat is de wijsheid van de wereld gebruiken en daarin onze trouw laten zien in de kleine dingen. Maar uiteindelijk alleen God lief hebben boven alles. Voor de wereld is het de motivatie om zichzelf te verrijken, voor ons is de motivatie om mee te gaan in het wereldse denken zonder dat wij onszelf daaraan overgeven.

Het is niet het een of het ander, het is een leven in wijsheid. De wijsheid in het vrezen van God en de wijsheid om te blijven leren in een wereld die verlangt naar het verkeerde.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.