Onschuldig als duiven en slim als vossen

Lukas 16

9 En Ik zeg u: Maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek lijdt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. 10 Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. 11 Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? (Lukas 16:9-11)

In het voorgaande vertelde Jezus het verhaal van de rentmeester die op slinkse wijze nog even snel vrienden wilde maken door de leningen van de schuldenaars van zijn heer te halveren. Hij wilde daarmee zijn hachje redden voor de toekomst, want hij wist dat hij nu zijn baan kwijt was. Het is een boodschap voor zijn discipelen en niet voor alle omstanders. Het is een boodschap om vooral maar niet onszelf zozeer tegen de wereld te verzetten dat we echt helemaal alleen komen te staan.

Natuurlijk moeten we niet verlangen naar de zonden in de wereld, maar we moeten uitkijken dat we zo wereldvreemd worden en onszelf zo afzetten dat we arrogant worden. Jezus wil dat de discipelen naar de wereld kijken en zich realiseren dat ze de wereld nodig hebben.

Jezus vraagt hier niet van ons dat wij blijven proeven aan de zonden. Andere teksten zijn duidelijk, we mogen de wereld niet liefhebben. En dat is ook niet de boodschap van Jezus hier. Jezus wil dat de discipelen mee blijven spelen met de regels van de wereld. Het trouw blijven aan de onrechtvaardige mammon betekent dan niet dat we aan het flirten zijn met de duivel, het betekent dat we de regels van de wereld blijven volgen waar dat mogelijk is.

In de wereld moeten we laten zien dat we trouw zijn, in de wereld moeten we laten zien dat ons hart op de juiste plek zit. Want als we daar al laten zien dat we trouw blijven, ondanks dat het slecht is hoeveel te meer zullen mensen op ons kunnen bouwen in het goede.

De discipelen moeten leren om onschuldig te zijn als duiven maar slim als vossen. De wereld mag dan slecht zijn, de mammon mag dan een verkeerde afgod zijn, maar dat betekent niet dat wij ontrouw moeten worden in de dingen van de wereld. Speel maar mee (niet de zonden), wees trouw in alles wat je doet, want dan zul je ook in het ware, trouw kunnen wandelen.

We kunnen ons geloof en ons leven niet van elkaar scheiden. We moeten laten zien dat zelfs in een systeem waar het geld vereerd wordt, wij trouw kunnen blijven. We hoeven geen dominee of monnik te worden om een leven te hebben dat trouw is aan God.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.