De wereld is niet dom

Lukas 16

1 En Hij zei ook tegen Zijn discipelen: Er was een zeker rijk mens, die een rentmeester had, en deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwistte. 2 En hij riep hem en zei tegen hem: Wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. 3 En de rentmeester zei bij zichzelf: Wat moet ik doen, omdat mijn heer dit rentmeesterschap van mij afneemt? Spitten kan ik niet en voor bedelen schaam ik mij. 4 Ik weet wat ik doen zal, opdat ze mij, wanneer ik afgezet ben als rentmeester, in hun huizen ontvangen. 5 En hij riep de schuldenaars van zijn heer één voor één bij zich en zei tegen de eerste: Hoeveel bent u mijn heer schuldig? 6 En hij zei: Honderd vaten olie. En hij zei tegen hem: Neem uw schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel vijftig. 7 Daarna zei hij tegen een ander: En u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei: Honderd zakken tarwe. En hij zei tegen hem: Neem uw schuldbekentenis en schrijf tachtig. (Lukas 16:1-7)

Dit is zo’n vreemd verhaal dat Jezus hier verteld. Wat voor een boodschap wil Jezus overbrengen met een verhaal dat gaat over een rentmeester die alleen maar aan zichzelf denkt?

Eigenlijk is het best wel slim van deze rentmeester. Hij wist dat het voorbij was, omdat de meester door had wat hij allemaal verkeerd had gedaan. Waarschijnlijk is het een voorbeeld dat dichtbij de mensen staat. In Nederland is de corruptie niet meer zo open en bloot, maar in India is corruptie bijna normaal en kunnen we dit voorbeeld heel goed begrijpen. En dat zal in die tijd niet veel anders geweest zijn, denk maar aan Zacheus. De discipelen wisten dus wel degelijk waar Jezus het over had.

8 En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. (Lukas 16:8)

Jezus richt zich met deze gelijkenis dus vooral op Zijn discipelen(vers 1), mensen die Hem al wilden volgen. In hoofdstuk 15 was Jezus vooral bezig met alle toehoorders inclusief de religieuze leiders en het lijkt er op dat Jezus daar even over wil evalueren. We moeten ons niet helemaal afsluiten van de wereld, we moeten niet alles afwijzen en veroordelen. Jezus mag dan kritisch zijn op alle hypocrisie en dergelijke, we moeten uitkijken dat we niet trots worden.

De heer prijst de onrechtvaardige rentmeester om zijn slimme zet, dit had hij niet aan zien komen en erkent dan maar dat het slim was. En daar moeten de discipelen van leren, want we kunnen door de preken van Jezus de neiging krijgen dat alles in de wereld dom is. Natuurlijk is er een hoop hypocrisie en zonden, maar dat betekent niet dat wij onszelf moeten verheffen boven de wereld.

We kunnen als christenen namelijk een arrogante houding krijgen door te luisteren naar de preken van Jezus. Maar dan vergeten we dat de wereld nog steeds geschapen is door God. De mensen zijn nog steeds schepselen van de Vader. En in hun zonden zijn er ook echt momenten dat ze wel verstandig zijn en daar moeten wij onszelf niet voor afsluiten.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.