Het is duidelijk: vrucht dragen

Lukas 8

15 En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen. (Lukas 8:15)

Het doel van deze gelijkenis is duidelijk, Jezus wil dat iedereen een goede ondergrond heeft. Natuurlijk is het confronterend om er achter te komen dat ons leven misschien helemaal niet zo goed is voor het Woord van God, de zaadjes sterven af in ons leven. Gods Woord doet helemaal niets met ons, ondanks dat we christenen zijn.

Maar die confrontatie moet ons op een plek brengen waar onze ondergrond als de goede aarde wordt. Het zaad valt, we horen de stem van God, we horen Zijn verlangen met Zijn koninkrijk en we houden het vast. Het Woord wordt onze kracht, onze wijsheid, onze leidraad. Met een oprecht en goed hart houden we er aan vast.

2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. (Psalm 1:2)

Een oprecht en goed hart is een hart dat eerlijk durft te kijken en verlangt naar de waarheid alleen. Een oprecht en goed hart weegt alles af en overdenkt de woorden van God elke keer weer. Net als David die meerdere malen laat weten dat hij de wet dag en nacht overdenkt. Het is voor hem een bron van vreugde, hij kan het niet loslaten maar wil er elke keer weer naar leven.

Het is niet makkelijk, door het hele nieuwe testament heen wordt het duidelijk dat we als christenen moeten volharden. We kunnen niet op onze lauweren zitten, we moeten elke keer weer het onkruid uit ons leven blijven trekken. We moeten volharden om vruchten te blijven dragen.

Een gelijkenis die heel duidelijk maakt dat er maar één manier is om het Woord van God werkelijkheid te laten worden in ons leven. Laten wij deze manier oppakken en er aan vasthouden. Elke dag durven luisteren naar wat God wil vertellen. Want dat is de sleutel, luisteren. Elke dag bewust durven stil te staan bij wat God ons te vertellen heeft. Want als we dat niet doen dan neemt de vluchtigheid van deze tijd ons mee in ons werk en andere bezigheden.

Het is tijd dat er een generatie opstaat die samen met David kan zingen: ‘de wet van de Heere dag en nacht overdenk ik die.’ Het is tijd dat we deze gelijkenis niet naast ons neer leggen, maar werkelijk verlangen naar het Woord van God, uitkijken naar de volgende dag dat wij onze bijbel weer open mogen doen. Dan zullen we werkelijk vrucht dragen, werkelijk Zijn Woord in ons laten leven.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.