Daily Archives: January 19, 2015

Het zaad is Gods Woord

Lukas 8 9 En Zijn discipelen vroegen Hem: Wat betekent deze gelijkenis? 10 Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen, maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij niet … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Het zaad is Gods Woord