Een licht onder een bed?

Lukas 8

15 En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen. 16 En niemand die een lamp aansteekt, plaatst er een vat overheen of zet hem onder een bed, maar hij zet hem op een standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen zien. 17 Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden; en er is niets geheim wat niet bekend zal worden en in de openbaarheid komen. 18 Let er dan op hoe u luistert, want wie heeft, aan die zal gegeven worden; en wie niet heeft, ook wat hij denkt te hebben, zal van hem afgenomen worden. (Lukas 8:15-18)

Met logica wil Jezus uitleggen dat het Woord van God tot uiting moet komen in ons leven. Een lamp zetten we ook niet onder een emmer, maar het moet licht schijnen zodat het nut heeft. Zo moeten wij ook kleur bekennen voor wat wij werkelijk met het Woord van God doen. Het moet niet achterblijven, of verborgen zijn, het Woord moeten zichtbaar worden in ons leven.

Het heeft geen zin om aan de ene kant wel Jezus te accepteren en dat het aan de andere kant helemaal niet zichtbaar is in ons leven. In het geheim (alleen thuis of in de kerk) besteden we aandacht aan een leven met God, maar in het openbaar is dat anders. En dit is meer een werkelijkheid dan wij denken, want als onze collega’s niet eens weten van ons dat we christen zijn dan is er toch iets aan de hand.

We hoeven niet zo geheimzinnig te doen over wie wij zijn in Jezus, we hoeven geen angst te hebben voor alle vooroordelen die mensen over ons zullen hebben op het moment dat ze weten dat wij christen zijn. Want uiteindelijk wordt alles openbaar. En dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Vaak denken wij dat we veel verborgen kunnen houden voor de wereld, maar dan vergeten we dat het moment er toch echt wel aan komt dat alles wat wij doen en gedaan hebben openbaar zal worden, alles zal aan het licht komen.

En daarom zegt Jezus in vers 18 nogmaals dat we heel goed moeten nadenken over hoe wij luisteren. Dat we bewust moeten worden van het leven dat wij leven, want uiteindelijk is niets verborgen van wat wij doen. Uiteindelijk zal alles voor iedereen zichtbaar zijn.

Zoals een zaad dat geen vrucht draagt, zo is een licht dat onder een bed staat. Het is nutteloos, kies kleur, wees sterk in overtuiging, laat het Woord van God groeien en schijnen naar iedereen om ons heen. Want dat is wat het Woord van God moet doen een licht zijn in deze wereld doordat het ons leven heeft veranderd.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.