Het zaad is Gods Woord

Lukas 8

9 En Zijn discipelen vroegen Hem: Wat betekent deze gelijkenis? 10 Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen, maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij. 11 Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God. (Lukas 8:9-11)

Dit is op zichzelf al een heerlijke openbaring. Het zaad is het Woord van God. Eigenlijk zouden de discipelen met deze openbaring al de hele gelijkenis kunnen uitleggen. Het zaad dat wordt gezaaid is het Woord van God dat wordt gesproken. Op het moment dat wij over het koninkrijk van God spreken naar andere mensen, dan zijn we aan het zaaien.

6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. (1 Korinthe 3:16)

Woorden zijn als zaadjes die zich in ons leven planten. Vaak heeft het tijd nodig om te groeien, vaak is er meer dan alleen zaad nodig, maar ook water. Maar het Woord van God komt in ons leven of in het leven van iemand anders door het gesproken woord. Die woorden moeten dan doorklinken in de harten van deze mensen.

Dit is, naast gebed tot God, tegelijk ook alles wat wij kunnen doen. Het Woord van God zaaien, het Woord van God uitdragen naar mensen. Het koninkrijk van God prediken zodat mensen zien dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar het is aan de ontvanger hoe zij luisteren, wij kunnen niet bepalen of iemand christen wordt, hoe graag wij ook het anders zouden willen.

Veel evangelisatie acties zijn er op gericht om goodwill te kweken bij mensen. We proberen vriendelijk te zijn, we proberen een veilige en warme omgeving te creëren om zo mensen te kunnen bereiken. We willen ze er vooral van overtuigen dat het goed toeven is bij ons. We proberen soms zover te gaan dat we het zelfs willen laten lijken alsof het heel cool is om christen te zijn. Christelijke popmuziek en andere activiteiten die vooral het vrome van het christendom onzichtbaar moet maken.

En in zichzelf is er waarschijnlijk niets slechts in dat alles wat we doen. Maar we moeten niet vergeten dat wij mensen nergens toe kunnen bewegen, welke methode we ook gebruiken, het moet het zaad zijn van het Woord van God dat in hun leven grond moet krijgen.

Evangelisatie is zaaien, evangelisatie is het Woord van God dat in de harten van de mensen moet gaan groeien. Mensen moeten bewust worden van wat God zegt, mensen moeten bewust gaan luisteren en dan kan het groeien.

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.