Wat is het koninkrijk van God?

Lukas 8

8 En een ander deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Toen Hij dit gezegd had, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 9 En Zijn discipelen vroegen Hem: Wat betekent deze gelijkenis? 10 Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen, maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij. (Lukas 8:8-10)

Eigenlijk is dit een hele radicale boodschap van Jezus. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Of dit nu betekent dat dit een boodschap is voor iedereen en er geen andere reden is om niet te luisteren dan alleen als we geen oren hebben of dat het betekend dat mensen die het graag willen horen nu moeten luisteren, het maakt geen verschil. Wij hebben onze verantwoordelijkheid en wij hebben oren om te horen, we moeten wel luisteren naar Jezus, we moeten wel horen wat Hij ons te vertellen heeft. De gelijkenis van het zaad is omgeven door een boodschap die de gelijkenis eigenlijk ook geeft. Luister nu eens werkelijk naar wat Jezus zegt, luister naar wat Zijn woorden zijn.

36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. (Johannes 18:36)

Er is een geheimenis, een geheimenis die niet voor deze wereld is, niet voor het vlees. Een geheimenis die niet op billboards of tv-reclame uitgelegd kan worden. Er is een koninkrijk der hemelen, dat God ons heeft gegeven, een koninkrijk waar Jezus de Koning is. Het heeft niets en dan ook werkelijk niets met de wereld en het vlees te maken. Het koninkrijk is niet van hier, maar is gegeven door de Vader.

Het is een geheimenis dat Jezus predikte een evangelie dat groter is dan de vergeving van zonden. Het is een geheimenis dat we niet kunnen ontvangen met het vlees, een geheimenis dat we alleen kunnen beërven als kinderen, door geloof. En dat is wat Jezus aan het zaaien was onder de mensen, dat is wat Jezus aan de mensen wilde vertellen, het evangelie.

Zijn koninkrijk is niet van deze wereld, luister en hoor wat Jezus te vertellen heeft. Laat het evangelie doordringen, laten we luisteren met ons hart. De wereld kan het niet ontvangen, ook al is het overal aanwezig. Als men wil zal men vinden, zal de geheimenis geopenbaard worden.

Het is een boodschap die ons aanzet tot het luisteren naar de woorden van Jezus. Alles wat Jezus zegt, niet wat er voor ons in overdenkingen en in preken wordt uitgefilterd, maar alles wat Hij ons wil zeggen. Ben jij hongerig? Wil jij weten wat die geheimenis werkelijk inhoud?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.