Horen en luisteren

Lukas 8

8 En een ander deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Toen Hij dit gezegd had, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 9 En Zijn discipelen vroegen Hem: Wat betekent deze gelijkenis? 10 Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen, maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij. (Lukas 8:8-10)

De saaie biologie les lijkt meer te zijn dan het leek op het eerste gezicht. Het is het koninkrijk van God waar Jezus over spreekt. Het is de kennis van het koninkrijk van God waar Jezus voor is gekomen.

1 En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf waren bij Hem, (Lukas 8:1)

Weten wij wel wat het evangelie in houdt? De paar jaar voordat Jezus aan het kruis hing ging Jezus rond om het evangelie te verkondigen. Een aantal keer heeft Jezus daarin aangegeven dat Hij Zijn leven zou geven, maar was dat het hele evangelie, is dat alles wat Jezus verkondigde? Als we de evangeliën lezen dan weten we dat het niet zo is.

Als Jezus over het koninkrijk van God spreekt, dan heeft Hij het over een hele andere wereld. Een wereld met andere regels, een andere manier van leven. Het evangelie is meer dan het kruis, het evangelie is het koninkrijk van God dat Jezus bracht. Het koninkrijk waar Hij de koning is en wij leven in Zijn liefde. En dat is wat Jezus hier aan het verkondigen is.

Het is meer dan het kruis, het is een koninkrijk dat Jezus heeft gebracht. En zij die willen luisteren, zullen het begrijpen, zij die willen zien zullen het zien. Het koninkrijk van God is hier en het is er voor iedereen. De discipelen volgen Jezus, aan hen zal Jezus het openlijk vertellen, zij willen het weten. Maar zij die het niet willen zien zullen het ook horen, maar niet willen luisteren.

Ook al is het niet luid en duidelijk, ook al is het in de vorm van een gelijkenis, als men werkelijk had willen luisteren, dan had men het kunnen begrijpen, maar ze wilden niet. Zij die er oren naar hebben, laten die maar luisteren, zij die verlangen om de waarheid te kennen, laten die het maar begrijpen.

De kennis van het koninkrijk van God is voor iedereen die wil horen. Iedereen die wil luisteren kan het horen en begrijpen. Maar als het ons toch niet interesseert dan horen we wel maar luisteren we niet. Laten we werkelijk luisteren naar wat Jezus ons te vertellen heeft. Laten Zijn woorden over dit koninkrijk tot ons doordringen, diep in ons hart.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.