Vragen stellen

Lukas 8

4 Toen nu een grote menigte bijeenkwam en ze van alle steden naar Hem toe kwamen, zei Hij met een gelijkenis: 5 Een zaaier ging eropuit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg, en het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op. 6 En een ander deel viel op de rots, en toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht. 7 En een ander deel viel te midden van de dorens, en de dorens, die mee opgroeiden, verstikten het. 8 En een ander deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Toen Hij dit gezegd had, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 9 En Zijn discipelen vroegen Hem: Wat betekent deze gelijkenis? (Lukas 8:4-9)

Nu moeten we begrijpen dat wij de uitleg al weten, wij weten al wat het betekent. Maar deze mensen krijgen dit verhaaltje voor het eerst te horen. Jezus ging het land rond om hen het koninkrijk van God uit te leggen. Het koninkrijk dat Jezus op aarde bracht. En dat was nieuw, dat was radicaal, het was niet zoals men gewend was.

En nu komt Jezus, als er zoveel mensen op Hem afkomen, met dit verhaaltje. Een verhaaltje over zaadjes die op verschillende ondergronden vallen. Het is niet zo’n verhaal als de barmhartige Samaritaan of de verloren zoon, die zijn tenminste nog een beetje spannend. Dit verhaaltje slaat eigenlijk nergens op, het is meer een hele saaie biologie les (niet dat biologie saai is, maar deze les wel).

Wat moeten deze mensen hier nu mee? De vraag die de discipelen stellen is dan ook helemaal niet verwonderlijk. Want hier is een saai verhaaltje, dat helemaal klopt, maar we weten dat dit de boodschap niet is. Want dit is logica, een zaadje groeit niet op het pad of tussen de stenen. De beste ondergrond voor zaad is mooi omgeploegd aarde zonder stenen, zonder onkruid, waar het vrij kan groeien.

Dus de vraag van de discipelen is te begrijpen, maar het verhaaltje van Jezus is dat te begrijpen? Waarom spreekt Jezus in gelijkenissen, waarom zegt Jezus niet hardop de boodschap zonder het te verbergen in deze gelijkenis?

Wat we moeten leren is dat God op zoek is naar geloof en geloof is een bewuste keuze van vertrouwen in Hem. Geloof kan nooit aangeboren zijn of zomaar komen aanwaaien, het is een keuze waarin we er voor Jezus kiezen. Soms moeten we gewoon even gaan graven, soms moeten we de vraag stellen: ‘Heer wat betekent het?’ Want dan maken we een bewuste keuze om werkelijk te willen begrijpen wat God ons wil vertellen.

Jezus spreekt in deze saaie biologie les tot die mensen die werkelijk willen begrijpen wat Hij wil spreken. De boodschap van Jezus is niet bedoeld als bron van discussie zoals de religieuze leiders graag willen, de boodschap is voor die mensen die willen geloven, die willen horen. Want het zijn die mensen die net als de discipelen de vraag zullen stellen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.