Jezus volgen

Lukas 8

1 En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf waren bij Hem, 2 en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven demonen uitgegaan waren, 3 en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen, die Hem dienden uit hun eigen bezittingen. (Lukas 8:1-3)

Waarom heeft Lukas dit gedeelte toegevoegd, wat is de waarde van dit stukje in de hele context van Jezus’ leven? We krijgen tenminste een beetje inzicht in het leven van Jezus. Het lijkt er op dat Jezus nauwelijks meer alleen is. Er is altijd een groep mensen om Hem heen die Hem trouw willen volgen. Sommigen omdat Jezus hen bevrijd heeft van de demonen, anderen misschien omdat ze geraakt zijn door het leven van Jezus of door een andere wonderdaad van Jezus.

Maar het zijn allemaal mensen die er heilig van overtuigd zijn dat Jezus niet zomaar een leraar is van Israël, Hij is tenminste een profeet. In hoofdstuk 7 hebben we kunnen lezen over die vrouw die zich aan de voeten gooide van Jezus, totale afhankelijkheid toonde. Maar nu zijn er mensen die niet alleen maar één moment van geloof tonen, maar blijven geloven elke dag weer dat God Jezus gezonden heeft.

Het lijkt een sekte met Jezus als sekteleider. En als we naar de betekenis van sekte kijken dan is het helemaal niet zo raar om het christendom als een sekte te zien. Het enige verschil is dat wij het bewust doen, wij zijn niet gebrainwasht door de sekteleider, onze liefde is oprecht. Deze mensen geven hun bezittingen, hun leven aan Jezus. Ze volgen Hem en alles lijkt om Hem te draaien.

En toch is het heerlijk om te zien wat er hier gebeurt. Hier is Jezus, de Zoon van God die van dorp naar plaats gaat om het goede nieuws te brengen, het goede nieuws van het koninkrijk van God dat gekomen is. En deze mensen vertrouwen er op dat Jezus de waarheid heeft, zij geloven elk met hun eigen reden, maar zij geloven. Dat betekent niet dat ze het ook allemaal begrijpen, om echt te geloven hoeven we niet alles te begrijpen. Zij geloven in Jezus, zij geloven dat Hij de waarheid is en heeft, zij geloven dat Jezus door God is gezonden.

Jezus gaat door, ondanks dat er mensen zijn die kritisch zijn, mensen die niet willen geloven. Jezus weet dat Hij is gezonden door God, dat Hij Gods Zoon is. En de mensen die Hem volgen, geloven in Hem. Zouden wij ook zo kunnen geloven. Geloven om wat God heeft gedaan in ons leven, geloven omdat we weten dat Hij van ons houdt ook al weten we niet precies wat Hij aan het doen is en Hem toch volgen?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.