Is Jezus een profeet?

Lukas 7

47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. 48 En Hij zei tegen haar: Uw zonden zijn u vergeven. 49 En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is Deze Die ook zonden vergeeft? 50 Maar Hij zei tegen de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede! (Lukas 7:47-50)

Zij waren gewend dat men moest offeren voor hun zonden. Er moest betaald worden, alleen zo konden ze God goed stemmen. Voor een mens om te bepalen dat iemand anders vergeven is zonder dat de juiste rituelen er voor gedaan zijn, is Godslastering. Dus het is helemaal niet zo raar dat ze hier over verbaasd zijn, alleen God kan zonden vergeven.

In dit hele verhaal is het Jezus die eigenlijk heel duidelijk naar voren brengt Wie Hij is. Vanaf het moment dat de vrouw naar binnen komt en de religieuze leiders zich afvragen waarom Jezus dat toelaat, een echte profeet zou toch weten wat deze vrouw allemaal geeft gedaan, is het Jezus die Zichzelf openbaart. Aan de ene kant is er de boodschap dat God verlangt naar onze afhankelijkheid en geloof maar aan de andere kant is er hier een veel grotere boodschap.

Een boodschap waarin Jezus Zich glashelder openbaart, Jezus is hier als de Zoon van God die de zonden van de wereld wegneemt. Jezus is hier als de Messias die alle autoriteit heeft ontvangen van de Vader. Waar de religieuze leiders nog zaten te twijfelen of Jezus nu wel of geen profeet was, is het Jezus die daar helemaal aan voorbij gaat. Voor Hem is dat helemaal geen vraag, want Hij is de Zoon van God, Hij is de Messias, Hij hoeft Zichzelf niet te verdedigen, Zijn werk en leven laten zien Wie Hij is.

Voor Hem is het meer dan normaal dat een vrouw huilend aan Zijn voeten zit, omdat zij ook weet dat hier de Zoon van God is, haar enige hoop. Voor Hem is het meer dan normaal om haar zonden te vergeven, want Hij is de Messias die de zonden van de wereld wegneemt.

Simon waar heb je het over, je weet niet wat je ziet. Je moet je er van bewust zijn dat je niet langer een schuldenaar van 50 penningen bent, jij hebt Jezus ook nodig. Hier voor je zit de Messias, hier voor je is diegene die werkelijk jouw zonden kan vergeven. Luister naar de boodschap en zie Wie je hier in jouw huis hebt uitgenodigd.

Wat een openbaring. Er zijn weinig momenten in de bijbel dat Jezus met Zijn mond heeft gezegd dat Hij de Messias is, maar er zijn zoveel momenten dat Hij laat zien dat Hij de Messias is. En die momenten zijn zoveel belangrijker, Gods werk spreekt, vandaag de dag nog steeds. Laten we naar het werk van Jezus kijken in ons leven, laten we zien wat Hij doet en weten dat Hij de verlosser. Jouw geloof heeft je behouden, ga heen in vrede.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.