Waarom vasten?

Lukas 4

4 Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. (Lukas 4:4)

In de vorige overdenking is het al een beetje aan bod gekomen. Vasten is niet een manier om God te manipuleren, om Hem over te halen toch maar naar ons te luisteren. Vasten is niet dat wij God laten zien dat we wel erg serieus bezig zijn. Vasten is een daad van liefde naar God. Vasten is tegen God zeggen, bij U wil ik zijn, bij U alleen.

Het vasten van Jezus was ook die liefde naar God. Het was de tijd dat Jezus Zich helemaal moest afzonderen van de wereld om Zich heen. Even helemaal alleen in de woestijn waar de wereld geen invloed heeft.

In de kerk van vandaag is er weinig meer over van vasten. Waarom zouden we niet eten? Er zijn maar weinig mensen die zich voor kunnen stellen wat het betekent om te vasten. En toch is het iets dat God van ons vraagt. Want God verlangt naar meer van ons. Onze kerkgang, onze belijdenis of doop, is mooi, maar is slechts het begin. God verlangt er naar dat wij op z’n tijd ons leven apart zetten voor Hem. Even erkennen met alles in ons leven dat Hij werkelijk alles is voor ons.

Hoeveel van ons kunnen dat met Jezus zeggen, dat het brood dat wij eten niet alles is, maar dat we leven door het Woord van God? Want daar moet het op uit komen, daar moeten wij naar leven. Dat werkelijk alles wat bij God vandaan komt, ons alles is. Is het antwoord van Jezus ook ons antwoord voor de leugens die de duivel op ons afvuurt? Is God werkelijk alles voor ons in ons leven?

We moeten in dit vers niet alleen de nadruk leggen op dat we de bijbel moeten quoten als we leugens te horen krijgen. De boodschap hier is dat de duivel ons wil laten leven in de wereld om ons heen en Jezus het enige juiste antwoord heeft. Dat het leven met God het enige leven is dat we werkelijk kunnen hebben. We leven niet met brood en spelen alleen, we leven door het Woord van God dat Hij spreekt over en in ons leven.

Waarom vasten? Omdat wij het nodig hebben. Wij moet onszelf losweken van deze wereld en leven in Gods aanwezigheid.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.