Er is meer dan eten

Lukas 4

1 Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, 2 waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die dagen en ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg Hij honger. 3 En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. 4 Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. (Lukas 4:1-4)

Wat een vreemde verzoeking, wat is er zondig aan de steen te veranderen in brood, om zo de honger te stillen? Waarom is dit een verzoeking van de duivel? Is Gods kracht niet beschikbaar voor eigen gebruik? Is het zonde om de steen in brood te veranderen zolang we het ook in de supermarkt kunnen kopen? Waarom verzocht de duivel Jezus om uit de steen, brood te maken?

Jezus had honger, veertig dagen was Hij aan het vasten geweest. Lukas schrijft het ook, Jezus werd hongerig. Hij heeft nu toch wel genoeg geleden, Hij heeft nu toch wel genoeg gevast? God is nu toch wel tevreden, nu wil God toch wel luisteren naar Jezus?

In dat laatste zit een hele geniepige denkfout of leugen. Want voordat Jezus ging vasten zei de Vader al dat hij tevreden was met Jezus. Nog voordat Jezus ook maar iemand had genezen of een wonder had gedaan was de Vader trots op Zijn Zoon. Vasten is niet een manier om God te laten luisteren naar ons, vasten is niet een manier om ons gebed kracht bij te zetten. Vasten is geen vorm van manipulatie naar God, we kunnen God niet omkopen.

Vasten is voor onszelf, vasten is onszelf apart zetten voor God, omdat we Hem liefhebben. Het is geen eis van God, het is een verlangen van God zodat wij dicht bij Hem kunnen komen. Wijzelf moeten even de wereld uit ons systeem halen, wijzelf moeten even niet meer vol zijn van de dingen waar de rest van de wereld mee bezig is. En daar valt eten ook onder. Eten is een sterk emotionele bezigheid. Zoveel positieve signalen komen er onze hersens binnen als we aan het eten zijn. Dat moeten we even stil zetten.

En dat is wat de duivel hier wil proberen, even de wereldse knop weer aanzetten in deze devotie van Jezus naar God. Het vasten van Jezus is de liefde beantwoorden die de Vader heeft voor Hem. En daar wil de duivel een stokje voor steken. Het is niet dat Jezus Zijn kracht gaat misbruiken, het is dit moment van liefde die Jezus heeft voor de Vader, kapot te maken. En daar was het de tijd niet voor. Deze tijd was nog voor God.

En dat is ook het antwoord van Jezus. Het werkelijk leven is het leven in God. Daar komt de werkelijke kracht vandaan in ons leven, daar is de werkelijke betekenis van wandelen met God. Hoe goed het ook klinkt, het is een leugen die ons bij God vandaan wil houden. En zo gaat satan nog steeds door met zijn leugens om ons ver bij God vandaan te houden. Zodat we maar niet in Zijn liefde kunnen wandelen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.