Onze enige hoop

Lukas 4

5 En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; 7 dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn. 8 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven: U zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen. (Lukas 4:5-8)

Spreekt de duivel hier de waarheid? Heeft de duivel op dat moment al deze macht en heerlijkheid van de koninkrijken? Het is misschien verbazend, maar het is wel zo. Maar wat is dan de reden dat hij die macht heeft? Is het God die het hem gegeven heeft?

Aan wie behoorde die macht eigenlijk toe? Aan wie was die macht eigenlijk gegeven? Aan ons mensen, wij waren degene die de autoriteit hier op aarde hadden ontvangen. Wij waren degene die moesten zorgen voor deze wereld. Maar wij hebben ons laten inpakken door die leugenaar en hem de autoriteit gegeven over ons leven doordat we zijn leugens geloven.

Wat de duivel hier aanbiedt is geen leugen, hij is werkelijk machtig hier op aarde omdat wij hem die macht hebben gegeven. De entertainment industrie, de wereldleiders, allemaal zijn het marionetten van die grote leugenaar, omdat wij daarvoor kiezen. Dit is geen hocus pocus, of religieuze nonsens, dit is simpel omdat wij de leugens geaccepteerd hebben. De leugens dat er geen God is, de leugen dat er geen moraal is dan alleen onze eigen moraal. Daarom zijn we slaven in deze wereld.

Jezus kreeg een eerlijk aanbod, niet dat de duivel zich aan zijn woord gehouden zou hebben, maar het aanbod was werkelijkheid. En Jezus wist dit ook en ging niet in discussie, maar kwam gelijk met de kern van het leven. Want de enige God die wij moeten aanbidden is de Schepper van hemel en aarde. Alleen van Hem moeten wij alles verwachten in ons leven. Niets moeten we verwachten van die leugenaar, niets moeten we geloven, alleen van God verwachten.

De kern van deze verzoeking is: ‘waar ligt onze hoop?’ Willen wij van twee walletjes eten, willen wij twee goden dienen, de duivel en God. Willen wij blijven genieten van de leugens in deze wereld en tegelijk God proberen te dienen met onze kerkgang? Deze leugens zit dieper in onze maatschappij dan wij misschien denken. Deze leugen raakt de kern van ons bestaan. Waaruit leven wij? Waar is onze hoop?

Jezus heeft maar een hoop, dat is God Zijn Vader. Hem alleen wil Hij aanbidden. En in ons leven, hebben wij de autoriteit over ons eigen leven, of wordt ons leven geregeerd door de leugenaar? Is God werkelijk onze enige hoop?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.